ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp tập huấn tại Nha Trang dành cho đối tượng Doanh nghiệp

Trong thời gian gần đây có nhiều quy định liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm tài sản sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và nhiều vướng mắc trong hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Để hỗ trợ các đơn vị giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động, đồng thời tìm hiểu thêm về quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề "Nâng cao năng lực quản trị tài chính tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính"

Ø  Lịch tập huấn:

- Thời gian: ngày 12 và 13 tháng 6 năm 2017

- Địa điểm: TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Ø  Phí tham dự:

- Lớp DN: 3.000.000đ/hv

ü Đã bao gồm: học phí, ăn nhẹ giữa giờ, ăn trưa và tài liệu

ü Giảm 5% học phí cho nhóm 05 học viên trở lên

Ø  Nội dung chương trình, công văn và phiếu đăng ký: xem file đính kèm

Ø  Mọi thông tin lớp tập huấn liên hệ:

- Hotline: 0985 080 678 (Ms. Nga) - 0976 719 168 (Ms. Trang)

- Email: daotaoktnn@gmail.com

- Fanpage: www.facebook.com/trungtamdv

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG