ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng lớp Phân tích chính sách công thông qua kết quả kiểm toán

Sáng 05/12/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp Phân tích chính sách công thông qua kết quả kiểm toán cho 64 học viên là công chức, Kiểm toán viên của các đơn vị trực thuộc KTNN. Đến dự khai giảng có PGS. TS. Nguyễn Đình Hòa – Q.Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

 

Tại khóa học này, các học viên sẽ được học các chuyên đề Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 và những vấn đề đặt ra đối với KTNN; Cơ cấu lại ngân sách nhà nước; Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước do các giảng viên của KTNN và các chuyên gia của Bộ Tài chính giảng dạy.

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng lớp học, PGS. TS. Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhấn mạnh: việc tổ chức lớp học có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động kiểm toán của KTNN. Đồng chí Q. Giám đốc Trường đề nghị Ban tổ chức lớp học thực hiện công tác quản lý theo đúng quy chế, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các học viên tham gia học tập. Các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy học tập, tăng cường trao đổi thảo luận tập thể, kết hợp tốt kiến thức lý luận với các tình huống thực tiễn để lớp học đạt kết quả cao nhất.

Theo kế hoạch, lớp học sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ 05 - 07/12/2018./.

Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG