ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Chi Đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn nội bộ về “Kỹ năng tạo động lực làm việc”

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2018 của Chi đoàn Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, được sự đồng ý của cấp ủy, lãnh đạo Trường, ngày 05/01/2019, chi đoàn Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức lớp tập huấn nội bộ về "Kỹ năng tạo động lực làm việc".

Tại lớp tập huấn, ThS. Nguyễn Thị Thu Trung – Giảng viên Khoa Cơ sở chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về kỹ năng tạo động lực làm việc cho các đoàn viên thanh niên của Trường. Những chia sẻ, trao đổi giữa giảng viên và các đoàn viên Thanh niên đã phần nào giúp cho các đoàn viên có được những kỹ năng trong việc đặt ra mục tiêu, việc biến động lực thành hành động để quá trình làm việc đạt hiệu quả cao nhất.