ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Họp hội đồng thẩm định tài liệu Bồi dưỡng kiểm toán nợ công

Ngày 24/05, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước đã diễn ra cuộc họp hội đồng thẩm định tài liệu “Bồi dưỡng kiểm toán nợ công” theo Quyết định số 83/QĐ-TrĐT ngày 14/5/2019 của Giám đốc Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng kiểm toán nợ công. Tham dự cuộc họp có PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng

 

Chủ trì biên soạn tài liệu là ThS. Nguyễn Minh Giang -  Phó Kiểm toán trưởng, KTNN chuyên ngành II. Tại buổi họp, Ban biên soạn đã trình bày khái quát quá trình tổ chức biên soạn và những nội dung cơ bản của tài liệu Bồi dưỡng kiểm toán nợ công. Tài liệu được nghiên cứu biên soạn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về Kỹ năng kiểm toán nợ công. Tài liệu đã hệ thống được những vấn đề cơ bản về nợ công, quản lý nợ công, hệ thống báo cáo về nợ công, chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn tới năm 2030, phân tích đánh giá nợ công thông qua một số chỉ tiêu, tình hình quản lý nợ công ở Việt Nam hiện nay. Cung cấp những nội dung, công việc cần thiết cho cuộc kiểm toán nợ công, từ đó khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán tổng quát, kiểm toán chi tiết đến xác định trọng yếu/trọng tâm kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán nợ công, trong đó tập trung đi sâu hướng dẫn về kiểm toán công tác quản lý nợ công.

Hội đồng ghi nhận công sức của Ban biên soạn, tuy nhiên đề nghị Ban biên soạn tiếp thu và hoàn thiện thêm tài liệu trước khi trình lãnh đạo KTNN ban hành, cụ thể: Kết cấu lại một số tiểu mục đảm bảo tính lô gíc; Cập nhật thuật ngữ theo Luật Nợ công 2017, cập nhật các văn bản hướng dẫn; Cập nhật các chỉ tiêu đánh giá nợ công như đã nêu ở trên; Bổ sung công tác kiểm toán nợ công tại một số đầu mối theo quy định của Luật Nợ công mới; Chỉnh sửa các nhận định mang tính chủ quan, chỉnh sửa các lỗi chính tả, trùng lặp…
 
Thu Trung

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG