ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019

Chiều ngày 23/12/2019, Đảng bộ Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020. Đến dự Hội nghị có TS.Lê Đình Thăng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN, ông Ngô Minh Sơn - Phó Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Trường.

Năm 2019, ngoài việc chỉ đạo Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn,  Đảng bộ Trường đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị đến các đảng viên trong Đảng bộ như: tích cực phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện tới toàn đảng viên những văn bản nghị quyết: Chỉ thị 800-CT/BTV ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019”; Hướng dẫn số 840-HD/ĐU ngày 01/3/2019 của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân; tổ chức quán triệt cho đảng viên nắm bắt chương trình hành động và tham gia học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa XII (Nghị quyết hội nghị TW 8. TW10, TW 11) do Đảng ủy KTNN tổ chức.

 

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ và các Chi bộ quan tâm, chỉ đạo thường xuyên nên đã xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất. Đảng bộ và các Chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ trong sinh hoạt đảng, phát huy tính chủ động tích cực của đảng viên, quần chúng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Sinh hoạt của Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc có nề nếp, các Chi bộ tiến hành sinh hoạt theo định kỳ và sinh hoạt theo chủ đề  gắn liền giữa chủ trương đường lối chính sách của Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Trong năm 2019, Đảng ủy Trường đã tiếp tục kiện toàn cấp ủy (01 đ/c Phó Bí thư Đảng bộ về nghỉ chế độ, bầu  01 đ/c Bí thư Đảng bộ Trường), chỉ định Bí thư chi bộ trực thuộc đối với 05 chi bộ và đã được Đảng ủy Kiểm toán nhà nước phê duyệt tiếp nhận 02 đảng viên chuyển từ đơn vị khác đến và kết nạp mới 02 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên, giới thiệu 01 quần chúng ưu tú đi học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trao tặng danh hiệu 30 năm, 35 năm tuổi đảng cho 03 đảng viên. Để thuận lợi cho công tác sinh hoạt Chi bộ gắn với điều kiện địa lý trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, ngay sau khi có đủ điều kiện, BCH Đảng bộ đã quyết nghị điều chuyển sinh hoạt đảng từ ngày 01/01/2020 đối với 03 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Khối Dịch vụ và chi nhánh phía Nam về Chi bộ Văn phòng, theo đó tránh tình trạng sinh hoạt đảng trực tuyến, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.

Công tác quy hoạch cấp ủy Đảng và chính quyền được chú trọng theo đúng hướng dẫn của Đảng. Trong năm, đã đưa vào quy hoạch 10 trường hợp, đưa ra khỏi quy hoạch 04 trường hợp vừa được bổ nhiệm.

 Công tác quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ theo từng Chi bộ, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để tạo được tâm lý ổn định trong công tác. Trong năm 2019, Đảng bộ có 04 đảng viên tham gia các Đoàn kiểm toán, các đảng viên trong thời gian kiểm toán đều tham dự đầy đủ các kỳ sinh hoạt của Chi bộ tạm thời tại đoàn kiểm toán và có nhận xét của Chi bộ tạm thời gửi về Đảng bộ.

 
TS. Lê Đình Thăng – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN phát biểu tại Hội nghị

 

 

Nhận thức được tầm quan trọng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, thông qua các Nghị quyết của Đảng, các buổi sinh hoạt Đảng, Đảng bộ Trường đã lãnh đạo, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của Trường cũng như của Kiểm toán nhà nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Đảng bộ Trường cũng thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp tích cực với chính quyền để tham gia thực hiện các hoạt động chính trị. Trong năm 2019, Đảng bộ đã chỉ đạo Công đoàn Trường phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức tọa đàm ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam, tổ chức Tết thiếu nhi, Trung thu cho các cháu là con, em công chức, viên chức, người lao động trong trường. Chi đoàn Thanh niên Trường tổ chức 03 tọa đàm khoa học cho đoàn viên thanh niên Trường và đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Minh Sơn- Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể và TS. Lê Đình Thăng – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN đã phát biểu và mong muốn thời gian tới Trường tiếp tục nâng cao hoạt động chuyên môn, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ đảng và chuẩn bị tốt cho việc chuẩn bị đại hội chi bộ, đảng bộ Trường trong thởi gian tới để lựa chọn những đảng viên ưu tú nhất vào BCH Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, nhằm xây dựng Trường ngày càng phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Trường Lê Minh Nam đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy KTNN trong thời gian qua đối với hoạt động công tác Đảng của Trường, những ý kiến của ông Ngô Minh Sơn- Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể và TS. Lê Đình Thăng – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN sẽ được Đảng bộ Trường tiếp thu và triển khai vào hoạt động của Trường trong thời gian tới, nhằm xây dựng Đảng bộ Trường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tùng Lâm

.

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG