ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính (Lớp 1/2020).

Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-KTNN ngày 21/01/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước năm 2020, sáng nay 03/02/2020, tại Chi nhánh Cửa Lò, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính (Lớp 1).

Tham dự lễ khai giảng có bà Lăng Trịnh Mai Hương – Phó Giám đốc Trường, bà Đào Thị Thu Vĩnh – Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII – Giảng viên; ông Đoàn Thanh Bình – Trưởng Chi nhánh Cửa Lò cùng toàn thể học viên của lớp học.

 

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Lăng Trịnh Mai Hương giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình bồi dưỡng. Chương trình bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính trang bị cho học viên có đủ kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong hoạt động kiểm toán; kiến thức, kỹ năng chuyên môn kiểm toán nâng cao và tương đối phức tạp để người học vận dụng vào hoạt động quản lý điều hành tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán cũng như thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của kiểm toán viên chính. Tổng thời gian đào tạo của chương trình là 184 tiết, được thiết kế bao gồm 09 môn học/chuyên đề chia làm 02 hợp phần: Hợp phần I - Khối kiến thức cơ sở chuyên môn với 03 môn học/chuyên đề: C01 - Phân tích báo cáo quyết toán NSNN; C02 - Phân tích, đánh giá chính sách tài chính, chính sách tiền tệ và nợ công; C03 - Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công. Hợp phần II - Khối kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ kiểm toán với 06 môn học/chuyên đề: C04 - Đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN; C05 - Nội dung, phương pháp tổ chức quản lý hoạt động tổ kiểm toán và đoàn kiểm toán; C06 - Tổ chức kiểm toán chuyên đề; C07 - Lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán; C08 - Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; C09 - Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của kiểm toán viên chính.

 

Tại buổi khai giảng, Phó Giám đốc Trường cũng yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc quy chế đào tạo của KTNN, nội quy lớp học, kêu gọi, quán triệt việc chung tay phòng chống việc lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây nên.

 

Để hoàn thành chương trình học, ngoài việc phải đảm bảo thời lượng học trên lớp theo quy chế, kết thúc mỗi môn học/chuyên đề học viên phải làm 01 bài kiểm tra trình độ và viết 02 bài thu hoạch tương ứng với 02 hợp phần về việc vận dụng kiến thức đã học vào công việc thực tiễn.

 

Lớp học diễn ra từ ngày 03/02 đến ngày 02/03/2020.

 
Thủy Phạm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG