ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp độ 3)

Sáng 14/12/2020, tại trụ sở KTNN 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức khai giảng Lớp “Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp độ 3)”. Tới dự Lễ khai giảng có hơn 30 công chức, Kiểm toán viên thuộc các đơn vị trực thuộc KTNN và Lãnh đạo đại diện Phòng Đào tạo Trường.

Mục tiêu của khóa học nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ kiểm toán cho các kiểm toán viên được phân công kiểm toán trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình có trên 9 năm kinh nghiệm và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ nâng cao.
 
Tại khóa học này, các học viên được học 03 chuyên đề: Chuyên đề 1 - Kỹ năng kiểm toán chuyên sâu Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành; Chuyên đề 2 - Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình; Chuyên đề 3 - Kỹ năng phân tích kiểm toán dự án đầu tư trong việc lập Biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán. Các giảng viên tham gia giảng dạy là lãnh đạo, Kiểm toán viên viên giàu kinh nghiệm đến từ KTNN chuyên ngành IV và KTNN chuyên ngành V.

 

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức lớp học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình của KTNN. Để khoá học đạt kết quả cao, cán bộ phụ trách lớp đề nghị các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tăng cường trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để vận dụng kiến thức vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được phân công.

 

Lớp học diễn ra từ ngày 14/12-21/12/2020.
 
 
Tùng LâmCÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG