ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Chiều ngày 8/12/2021, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và thực hiện Quy chế dân chủ 2021. Tới dự và chỉ đạo  hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN và toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trường.

Báo cáo kết quả công tác năm 2021, Phó Giám đốc Trường - ông Hà Minh Tuấn cho biết: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Trường đã quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bám sát kế hoạch điều chỉnh của KTNN để điều chỉnh kế hoạch công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. 

Đến nay, Trường đã tổ chức 23 lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, 10 lớp đào tạo bồi dưỡng tin học, 1 tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, 2 lớp tập huấn đề cương kiểm toán. Trong đó, Trường kịp thời tham mưu cho lãnh đạo KTNN chuyển 22 lớp sang hình thức trực tuyến để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch đào tạo năm 2021 của KTNN trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức 1 lớp cho công chức kiểm toán viên Lào, 1 tọa đàm trực tuyến với KTNN Indonesia.

Năm 2021, Trường chủ trì tham mưu, hoàn thiện xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi 8 chuyên đề; hoàn thành biên soạn 2 Đề cương Giáo trình Lý thuyết kiểm toán và Quản lý tài chính công, tài sản công; triển khai công tác biên soạn Tài liệu Kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyển giá và kiểm toán môi trường.

Về quản lý nghiên cứu khoa học, tính đến hết tháng 11/2021, Trường đã tổ chức nghiệm thu được 1/6 đề tài cấp Bộ năm 2019, 4/16 đề tài cấp Bộ năm 2020, 27/30 đề tài cấp Cơ sở năm 2020. Công tác triển khai nghiên cứu Đề tài cấp Nhà nước "Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam" đảm bảo đúng tiến độ, nổi bật là hoàn thành tổ chức 5 tọa đàm về nội dung của Đề tài với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Ngành.

Đặc biệt, Trường là đơn vị thường trực tham mưu triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tổ Soạn thảo Đề án Nâng cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành Học viện Kiểm toán.

Năm 2022, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Trường tập trung hoàn thành 100% Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng (39 lớp đào tạo chuyên môn, 11 lớp công nghệ thông tin); chủ động tham mưu ứng dụng phương thức dạy và học trực tuyến phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19; tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, xây dựng tài liệu đào tạo phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Ngành.

Trường sẽ triển khai Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ; tham mưu xây dựng Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023 sát thực, hữu ích và mang tính ứng dụng cao đối với hoạt động kiểm toán. Đẩy mạnh công tác tham mưu và tổ chức các hội thảo/tọa đàm khoa học nhằm cung cấp cho Ngành những cơ sở lý luận và thực tiễn về các vấn đề trọng tâm và mới nổi liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước; triển khai các nội dung nghiên cứu của đề tài cấp quốc gia.

Các nhiệm vụ nâng cấp Trường thành Học viện Kiểm toán sẽ được tích cực triển khai theo lộ trình. 

Ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Trường đạt được, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đánh giá: Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động của Ngành và các đơn vị trực thuộc bị đình trệ, thay đổi. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao, Trường vẫn hoàn thành cơ bản kế hoạch đề ra. 

Đặc biệt, Trường đã tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Kế hoạch hoạt động 3 năm giai đoạn 2022-2024. Đây là căn cứ quan trọng để Trường có định hướng và chiến lược hoạt động thiết thực, hiệu quả trong các năm tiếp theo. 

Phó Tổng KTNN Hà Thị Mỹ Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của Trường và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung yêu cầu: Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trường cần thống nhất, đoàn kết, tập trung hoàn thành kế hoạch đề ra. Trường cần phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ để lập kế hoạch đào tạo đảm bảo đúng đối tượng và phù hợp với kế hoạch hoạt động của toàn Ngành; xác định vai trò, nhiệm vụ của hoạt động nghiên cứu khoa học để triển khai đúng hướng, đi trước đón đầu, bảm bảo tính ứng dụng cao; đẩy mạnh việc đặt hàng trong nghiên cứu khoa học, đồng thời mời các chuyên gia, nhà khoa học ngoài Ngành cùng tham gia để nâng cao chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Trường cần đẩy mạnh việc phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học nội bộ với các chủ đề liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, chia sẻ tài liệu, giáo trình, quản lý nội dung, thời gian giảng dạy; Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, cơ chế hoạt động của Trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đào tạo, khoa học…
Đặc biệt,  Trường cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đưa Học viện Kiểm toán vào mạng lưới quy hoạch các trường đại học; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để thành lập Học viện cả về tâm thế, cơ sở vật chất, nhân lực...

 
Giám đốc Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc

Phát biểu tại Hội nghị,  Giám đốc Trường Trần Kim Lộc trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; đồng thời khẳng định tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trường sẽ đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện Kế hoạch công tác năm 2022. Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Trường đã gửi lời cảm ơn  chân thành đến sự quan tâm của Lãnh đạo KTNN, lãnh đạo các đơn vị thời gian qua đã hỗ trợ và giúp đỡ để Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.    

Cùng ngày, Trường đã tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ 2021./.

                                                                                                           Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG