ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Hoàn thiện hệ thống pháp luật để khẳng định vị thế của Kiểm toán nhà nước trong phòng chống tham nhũng, lãng phí

Đây là nhấn mạnh của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) phụ trách KTNN Ngô Văn Tuấn tại cuộc họp kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiện pháp luật KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam” ngày 20/9/2022.

Thực hiện Quyết định số 2933/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia “Hoàn thiện pháp luật KTNN nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”, Ban đề tài đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng tiến độ đề ra.

Báo cáo tình hình triển khai Đề tài, Ths. Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, thành viên Ban đề tài cho biết: đến thời điểm hiện tại, các nhóm đã hoàn thành nghiên cứu 4/4 nội dung chính và tổ chức thẩm định các nội dung này, bao gồm: Cơ sở lý luận về pháp luật kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan Kiểm toán nhà nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; Thực trạng pháp luật kiểm toán nhà nước và hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đó, Ban đề tài đã tiến hành khảo sát thực tiễn 5/5 tỉnh, thành phố theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, bao gồm: tỉnh Quảng Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Tổ chức 10/10 tọa đàm và 01/3 Hội thảo khoa học với chủ đề: “Pháp luật KTNN trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Thực trạng và định hướng hoàn thiện” ngày 24/8/2022. Ban đề tài cũng đã có 06 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nghiên cứu được Hội đồng giáo sư tính điểm công trình như Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm toán, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, Tạp Chí cộng sản…

Tại cuộc họp, các thành viên trong ban Đề tài đã thảo luận và thống nhất các nội dung công việc còn lại năm trong 2022 và năm 2023. Đối với tiến độ thực hiện Đề tài, Ban đề tài dự kiến hoàn thiện đề tài trong tháng 12/2022; nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện đề tài theo kết luận của Hội đồng cấp cơ sở trong tháng 01-2/2023); dự thảo sách tham khảo gửi nhà xuất bản trong tháng 3/2023 để được cấp giấy cam kết xuất bản; nộp sản phẩm cho Bộ Khoa học và Công nghệ và thực hiện nghiệm thu cấp quốc gia trong tháng 4-6/2023.

Để nâng cao chất lượng của kết quả nghiên cứu và đảm bảo tiến độ nghiên cứu, Ban đề tài đề xuất bổ sung thêm thành viên tham gia rà soát, biên tập nội dung Đề tài. Về nội dung, các nhóm rà soát kỹ từng phần, lược bỏ một số nội dung trùng lặp trong phần lý luận; bổ sung nội dung phòng, chống tiêu cực theo góc độ quản lý tài chính công, tài sản công để sát với hoạt động thực tiễn của KTNN.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách KTNN Ngô Văn Tuấn thống nhất với các đề xuất của Ban đề tài, đồng thời định hướng một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể: Ban đề tài cần đảm bảo đúng tiến độ thực hiện Đề tài theo quy định; sản phẩm nghiên cứu phải thể hiện được tầm nhìn, định hướng tương lai của Ngành và có giá trị ứng dụng cao đối với thực tiễn hoạt động kiểm toán.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: bản thân hoạt động kiểm toán chính là phòng chống tham nhũng, lãng phí, vì vậy Ban đề tài cần tập trung vào chủ đề xuyên suốt là hoàn thiện hệ thống pháp luật để khẳng định vị thế, vai trò của KTNN. Đồng thời, nêu bật tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch kiểm toán và giá trị của các kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán của KTNN. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ động tổ chức các cuộc thảo luận chuyên sâu giữa các thành viên Ban đề tài để làm rõ các vấn đề mới, nội dung trọng tâm; bổ sung thêm nội dung về phòng chống tiêu cực; rà soát, biên tập kỹ từng phần của Đề tài. 

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG