ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng khóa học “Kinh nghiệm kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững”

Sáng ngày 25/10/2022, tại Khách sạn Daewoo Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (ĐT & BDNVKT) tổ chức khai giảng khóa học “Kinh nghiệm kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững (SDG)” do chuyên gia nước ngoài giảng dạy.

Khoá học nằm trong chương trình hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam (KTNN) với Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF), nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết cho Kiểm toán viên nhà nước khi triển khai kiểm toán việc thực hiện ESG.

Khóa học có sự tham gia của các giảng viên đến từ CAAF gồm: Giám đốc Văn phòng Tổng kiểm toán Canada Kimber Leach; Giám đốc CAAF Sherazade Shafid, cùng 31 Kiểm toán viên theo Quyết định 1322/QĐ-KTNN ngày 21/10/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tại Khóa học, học viên sẽ được giới thiệu các chuyên đề: Giới thiệu các mục tiêu và tầm quan trọng của SDG; Các cơ quan Kiểm toán (SAI) cần hỗ trợ thực hiện SDG như thế nào?; Tổng quan về phương pháp kiểm toán SDG của Cơ quan Sáng kiến phát triển thuộc Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (IDI - INTOSAI); Tích hợp trọng tâm SDG vào bốn giai đoạn kiểm toán; Bình đẳng giới và mức độ liên quan của nó đối với việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. 

Khóa học có sự kết hợp giữa nội dung lý thuyết do các giảng viên trình bày, các bài tập tương tác và các phiên làm việc theo nhóm, giúp học viên hiểu SDG quan trọng cần phải kiểm toán và vai trò của các SAI. Đồng thời, xem xét các loại kiểm toán SDG có thể thực hiện và những thách thức mà SAI phải đối mặt.

Phát biểu khai giảng khóa học, ông Hà Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trường ĐT & BDNVKT cho biết, thời gian qua, KTNN đã tập trung đánh giá việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với nhiều chuyên đề về lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường; hành động của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách, tăng cường nguồn lực tài chính để thực hiện SDG…
 hông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập và có kiến nghị phù hợp. Đặc biệt, trong giai đoạn 2018-2021, KTNN đẩy mạnh kiểm toán môi trường - một trong những nhiệm vụ trọng tâm tác động đến việc thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, KTNN cũng nhận thấy môi trường và các nội dung liên quan đến SDG là những vấn đề mới, đòi hỏi KTNN phải tập trung nghiên cứu để hoàn thiện quy trình, phương pháp kiểm toán. Đồng thời phải tăng cường năng lực cho đội ngũ kiểm toán viên, học hỏi kinh nghiệm của các SAI để đáp ứng yêu cầu kiểm toán trong giai đoạn mới.

Khóa học diễn ra 4 ngày, từ ngày 25/10 đến ngày 28/10/2022. Thông qua khóa học, các học viên sẽ có thêm kinh nghiệm về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và nâng kỹ năng khi triển khai kiểm toán việc thực hiện ESG./.
 
(Theo www.sav.gov.vn)

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG