ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp tập huấn tại Nha Trang dành cho đối tượng Hành chính sự nghiệp

Trong thời gian gần đây có nhiều quy định liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Để hỗ trợ giảm thiểu rủi ro trong việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nâng cao tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong việc mua sắm, sử dụng tài sản cho các đơn vị, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề "Nâng cao năng lực quản trị tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập"

Ø  Lịch tập huấn:

- Thời gian: ngày 14 và 15 tháng 6 năm 2017

- Địa điểm: TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Ø  Phí tham dự:

- Lớp HCSN: 3.000.000đ/hv

ü Đã bao gồm: học phí, ăn nhẹ giữa giờ, ăn trưa và tài liệu

ü Giảm 5% học phí cho nhóm 05 học viên trở lên

Ø  Nội dung chương trình, công văn và phiếu đăng ký: xem file đính kèm

Ø  Mọi thông tin lớp tập huấn liên hệ:

- Hotline: 0985 080 678 (Ms. Nga) - 0989 085 166 (Ms. Hà)

- Email: daotaoktnn@gmail.com

- Fanpage: www.facebook.com/trungtamdv

 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG