ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nâng cao năng lực ứng phó với hành vi tiêu cực trong hoạt động của  Kiểm toán nhà nước

Thực hiện quyết định số 41/QĐ-TrĐT ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021, ngày 10 tháng 5 năm 2022, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở “Nâng cao năng lực ứng phó với hành vi tiêu cực trong hoạt động của Kiểm toán nhà nướcdo ThS. Nguyễn Anh Phương (Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán) và CN. Nguyễn Thành Trung (Kiểm toán nhà nước khu vực XI) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do ThS. Trần Kim Lộc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học KTNN làm Chủ tịch.

Hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động bảo vệ môi trường tại các  khu công nghiệp, khu kinh tế
Chiều 04/5/2022, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế" do CN. Đỗ Anh Duy và Ths. Lê Hoài Phương - KTNN chuyên ngành III đồng chủ nhiệm. TS. Vũ Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Pháp chế là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
Hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế
Hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động bảo vệ môi trường tại các  khu công nghiệp, khu kinh tếChiều 04/5/2022, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế" do CN. Đỗ Anh Duy và Ths. Lê Hoài Phương - KTNN chuyên ngành III đồng chủ nhiệm. TS. Vũ Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Pháp chế là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm phát huy vai trò, hiệu quả các dự án PPP trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Đông Nam Bộ và vai trò của Kiểm toán nhà nước
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm phát huy vai trò, hiệu quả các dự án PPP trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Đông Nam Bộ và vai trò của Kiểm toán nhà nước

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TrĐT ngày 08 tháng 2 năm 2022 của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021, ngày 26 tháng 4 năm 2022, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm phát huy vai trò, hiệu quả các dự án PPP trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Đông Nam Bộ và vai trò của Kiểm toán nhà nước do ThS Nguyễn Bá Hùng và ThS Trần Đức Hấn đồng chủ nhiệm. Hội đồng do TS Vũ Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Chủ tịch.

Hoàn thiện kiểm toán việc quản lý và sử dụng nguồn nước bền vững trước sự suy giảm hệ sinh thái và biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long
Hoàn thiện kiểm toán việc quản lý và sử dụng nguồn nước bền vững trước sự suy giảm hệ sinh thái và biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 01/4/2022, Hội đồng khoa học Kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở “Hoàn thiện kiểm toán việc quản lý và sử dụng nguồn nước bền vững trước sự suy giảm hệ sinh thái và biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long” do ThS Lê Thị Thùy Ngoan (Kiểm toán nhà nước khu vực IX) và ThS Nguyễn Tiến Hoàng (Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia) làm đồng chủ nhiệm. ThS Trần Kim Lộc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch hội đồng nghiệm thu.

Kiểm toán chuyên đề Việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19
Kiểm toán chuyên đề Việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

Nhằm lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý và nhất là ý kiến của các lực lượng tuyến đầu chống dịch về mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn và phương thức tổ chức kiểm toán chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19” để hoàn thiện đề cương kiểm toán trước khi ban hành, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội thảo khoa học “Kiểm toán chuyên đề Việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19” vào ngày 19/01/2022. Hội thảo do ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, ông Lê Văn Khảm - Ủy viên thường trực Ủy ban xã hội của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội đồng chủ trì. Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Y tế, đại diện các bệnh viện và các bên liên quan.

 

Thẩm định đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2022
Thẩm định đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2022

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm 2022, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức các tổ thẩm định đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Các tổ thẩm định do các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì.

Tăng cường phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu để nâng cao hiệu quả kiểm toán doanh nghiệp
Tăng cường phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu để nâng cao hiệu quả kiểm toán doanh nghiệp

Hiện nay, việc áp dụng các chỉ tiêu, tiêu chí khi kiểm toán doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, các Đoàn kiểm toán chủ yếu căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính và số liệu để so sánh, đánh giá nên chưa đưa ra ý kiến đầy đủ về tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả. Vì vậy, việc định hướng và xây dựng một hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để lựa chọn các tiêu chí là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán doanh nghiệp.

Đây là đề xuất của Ths. Phạm Văn Học (KTNN khu vực XII) và Ths. Phạm Thị Dương Liễu (KTNN chuyên ngành VI) tại cuộc họp nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán đối với doanh nghiệp thông qua việc phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu” diễn ra sáng 31/12. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.