ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Hướng dẫn kiểm toán đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập”

Ngày 27/9/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: “Hướng dẫn kiểm toán đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập”  do Ths. Nguyễn Thị Kiều Thu và Ths. Đinh Văn Dũng làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội thảo “Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững  và vai trò của Kiểm toán nhà nước”

Sáng 19/9, tại trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội thảo “Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững và vai trò của Kiểm toán nhà nước”. Tới dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hải Phòng; ông Phạm Văn Cảnh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Long An, cùng gần 200 đại biểu đại diện cho các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan T.Ư và địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học, các tập đoàn, tổng công ty, công ty kiểm toán độc lập, các tổ chức, hội nghề nghiệp kế toán- kiểm toán và các đơn vị trực thuộc KTNN. GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì buổi Hội thảo.

Hội thảo “Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững và vai trò của Kiểm toán nhà nước”
Hội thảo “Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững  và vai trò của Kiểm toán nhà nước”

Sáng 19/9, tại trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội thảo “Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững và vai trò của Kiểm toán nhà nước”. Tới dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hải Phòng; ông Phạm Văn Cảnh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Long An, cùng gần 200 đại biểu đại diện cho các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan T.Ư và địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học, các tập đoàn, tổng công ty, công ty kiểm toán độc lập, các tổ chức, hội nghề nghiệp kế toán- kiểm toán và các đơn vị trực thuộc KTNN. GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì buổi Hội thảo.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:  Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của  Kiểm toán nhà nước

Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-TrĐT của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, chiều 13 tháng 9 năm 2019, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước” do CN. Ninh Trần Nam và CN. Đỗ Hồng Thúy (KTNN Khu vực VII) làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở”
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở”

Ngày 06/9/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở” do Ths.Võ Văn Cương, CN. Nguyễn Hữu Tâm làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: Hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: Hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương

Ngày 03/9/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương” do Ths. Lê Thị Thùy Ngoan và Ths. Đỗ Thị Xuân Liễu làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở "Hoàn thiện kiểm toán tuân thủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban quản lý dự án cấp huyện"
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2019 của KTNN, chiều 29 tháng 8 năm 2019, Hội đồng khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hoàn thiện kiểm toán tuân thủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban quản lý dự án cấp huyện” do Ths. Trần Đức Minh và KS. Lê Văn Nam (KTNN Khu vực XI) làm đồng chủ nhiệm. PGS,TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán”
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán”

Ngày 13/8/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán” do Ths. Trần Quỳnh Trang và Ths. Đoàn Ánh Tuyết làm đồng chủ nhiệm; PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.