ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thông báo kết quả Hội thảo
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Ngày 03/5/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoa học của Kiểm toán nhà nước” do Ths. Trần Quang Huy và Ths. Tô Hoàng Việt Linh làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoa học của KTNN"
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Ngày 03/5/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoa học của Kiểm toán nhà nước” do Ths. Trần Quang Huy và Ths. Tô Hoàng Việt Linh làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Xây dựng hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán chi đầu tư phát triển trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Xây dựng hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán chi đầu tư phát triển trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương

Chiều 12/4/2019, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 “Xây dựng hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán chi đầu tư phát triển trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương” do TS. Đặng Anh Tuấn và KS. Lê Ngọc Thọ, KTNN Khu vực IV làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa- Q. Giám đốc Trường ĐT và BD nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018 của KTNN, chiều 12 tháng 4 năm 2019, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước” do TS. Nguyễn Hữu Hiểu, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và TS. Lê Anh Vũ, KTNN Chuyên ngành VII làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm chủ tịch.

Hội thảo khoa học “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”
Hội thảo khoa học “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”

Với mục đích tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán mà trong đó tập trung vào vấn đề kiểm soát quyền lực, trên cơ sở đó giúp Đảng, Chính phủ, các địa phương kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, phân tích, đánh giá, trao đổi quan điểm và làm rõ vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực công, góp phần phòng, chống tham nhũng, sáng 11 tháng 4, KTNN đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ các cơ quan thuộc Trung ương Đảng, các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, các Trường đại học, các Viện nghiên cứu cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh và Q.Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Nguyễn Đình Hòa đồng chủ trì Hội thảo.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở Vận dụng Chuẩn mực KTNN số 1530 “Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính” vào thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở Vận dụng Chuẩn mực KTNN số 1530 “Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính” vào thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018 của KTNN, chiều ngày 22/3/2019, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Vận dụng chuẩn mực KTNN số 1530 Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính vào thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng” do ThS. Nguyễn Hữu Trí và KS. Phan Văn Bảng (KTNN Khu vực XII) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm chủ tịch.

Thông báo kết quả Hội thảo khoa học Cơ chế tự chủ đối với các Trường Đại học công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN.pdf