ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào kiểm toán việc lập và quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản”

Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-KTNN ngày 09/5/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2018, thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TrĐT ngày 27/02/2019 của Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018, sáng 15/3/2019, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào kiểm toán việc lập và quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản” do KS. Đặng Phương Hảo và KS. Phan Trung Kiên, KTNN Khu vực VIII làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Thông báo kết quả Hội thảo
Thông báo kết quả Hội thảo Cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN.pdf
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chi tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ nguồn ngân sách địa phương”
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  “Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chi tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ nguồn ngân sách địa phương”

Sáng 29/1/2019, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 “Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chi tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ nguồn ngân sách địa phương” do ThS Đỗ Xuân Long và ThS Trần Ngọc Hưng làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch.

Hội đồng khoa học KTNN tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018
Hội đồng khoa học KTNN tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018

Ngày 25/1/2019, Hội đồng khoa học KTNN tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019, dự buổi tổng kết có GS.TS Đoàn Xuân Tiên – Chủ tịch Hội đồng khoa học, Phó Tổng KTNN; TS. Vũ Văn Họa – Phó Tổng KTNN và các thành viên trong Hội đồng khoa học của ngành.

Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”
Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”

Sáng ngày 18/11/2019 Kiểm toán nhà nước  tổ chức Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các Bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”. Đến dự Hội thảo có đại diện các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh; các Trường đại học, các Viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học; các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình. GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường ĐT&BD chủ trì buổi Hội thảo.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phân tích, đánh giá vấn đề bội chi NSNN và nợ công giai đoạn 2011 - 2017 trong kiểm toán Quyết toán ngân sách nhà nước và định hướng kiểm toán giai đoạn 2019 - 2020”
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phân tích, đánh giá vấn đề bội chi NSNN và nợ công giai đoạn 2011 -  2017 trong kiểm toán Quyết toán ngân sách nhà nước và định hướng kiểm toán giai đoạn 2019 - 2020”

Sáng 17/1/2019, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phân tích, đánh giá vấn đề bội chi NSNN và nợ công giai đoạn 2011 - 2017 trong kiểm toán Quyết toán ngân sách nhà nước và định hướng kiểm toán giai đoạn 2019 - 2020” do PGS,TS Nguyễn Đình Hòa, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm chủ nhiệm. GS,TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Khoa học KTNN là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Hoàn thiện công tác kiểm tra, đối chiếu tại các doanh nghiệp có giao dịch liên kết"
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Ngày 16/1/2019, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức nghiệm thu đề tài Hoàn thiện công tác kiểm tra, đối chiếu tại các doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Ths. Nguyễn Thành Công và CN. Đặng Đức Hiệt đồng chủ nhiệm, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.