ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), sáng 24/2/2020, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước (NSNN) cấp độ 1 cho hơn 30 công chức, kiểm toán viên thuộc các đơn vị trực thuộc KTNN. q

Khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạm

Sáng ngày 17/2/2020, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán(Trường) tổ chức Lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạm. Tới dự khai giảng Lớp học có  ThS. Lê Minh Nam - Giám đốc Trường và các học viên theo Quyết định.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạm

Sáng ngày 17/2/2020, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán(Trường) tổ chức Lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạm. Tới dự khai giảng Lớp học có  ThS. Lê Minh Nam - Giám đốc Trường và các học viên theo Quyết định.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của Kiểm toán nhà nước, sáng ngày 12/02/2020, tại Trụ sở Học viện ngoại giao, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp cùng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET) thuộc Học viện Ngoại giao đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế theo Quyết định số 141/QĐ-KTNN ngày 21/01/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình dành cho lãnh đạo cấp Vụ
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình dành cho lãnh đạo cấp Vụ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của Kiểm toán nhà nước, sáng ngày 10/02/2020, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình dành cho lãnh đạo cấp Vụ theo Quyết định số 155/QĐ-KTNN ngày 07/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Sáng 10/02/2020, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Đến dự  khai giảng Lớp bồi dưỡng có ThS. Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và hơn 50 học viên theo Quyết định triệu tập.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiểm toán môi trường
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiểm toán môi trường

Sáng ngày 03/02/2020, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiểm toán môi trường, đến dự Lễ khai giảng có Ths.Lê Minh Nam – Giám đốc Trường và các học viên theo Quyết định.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính (Lớp 1/2020).
Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính (Lớp 1/2020).

Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-KTNN ngày 21/01/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước năm 2020, sáng nay 03/02/2020, tại Chi nhánh Cửa Lò, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính (Lớp 1).

Tham dự lễ khai giảng có bà Lăng Trịnh Mai Hương – Phó Giám đốc Trường, bà Đào Thị Thu Vĩnh – Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII – Giảng viên; ông Đoàn Thanh Bình – Trưởng Chi nhánh Cửa Lò cùng toàn thể học viên của lớp học.