ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

STT
 Nội dung
 Ghi chú
  Bổ sung Lịch công tác tuần từ 16 - 20.5.2022 .doc
  Lịch công tác tuần từ 16 - 20.5.2022 .doc 
  Lịch công tác tuần từ 09 - 13.5.2022 .doc 
  Lịch công tác tuần từ 02 - 06.5.2022 .doc 
  Lịch công tác tuần từ 25 - 29.4.2022 .doc 
  Lịch công tác tuần từ 18 - 22.4.2022 .doc 
  Lịch công tác tuần từ 11 - 15.4.2022 .doc 
  Lịch công tác tuần 04 - 08.4.2022 .doc 
  Lịch công tác tuần 28.3 - 01.4.2022 .doc 
  Lịch công tác tuần 21.3 - 25.3.2022.doc 
  Lịch công tác tuần 14.3 - 18.3.2022.doc 
  Lịch công tác tuần 07.3 - 11.3.2022.doc 
  Lịch công tác tuần 28.02 - 04.3.2022.doc 
  Lịch công tác tuần 21 - 25.02.2022.doc 
  Lịch công tác tuần 14 - 18.02.2022.doc 
  Lịch công tác tuần 24.01 - 07.02.2022.doc 
  Lịch công tác tuần 17 - 21.01.2022.doc 
  Lịch công tác tuần 10 - 14.01.2022.doc 
  Lịch công tác tuần 03 - 07.01.2022.doc 
  Lịch công tác tuần27 - 31.12.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 20 - 24.12.2021.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 13 - 17.12.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 13 - 17.12.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 06 - 10.12.2021.doc 
  Lịch công tác tháng 12.2021.doc 
 Lịch công tác tuần 29.11 - 03.12.2021.doc
 
  Lịch công tác tuần 22 - 26.11.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 15 - 19.11.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 08 - 12.11.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 01 - 05.11.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 25 - 29.10.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 18 - 22.10.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 11 - 15.10.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 04.10 - 08.10.2021.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 27.9 - 01.10.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 27.9 - 01.10.2021.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 20 - 24.9.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 20.9 - 24.9.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 13.9 - 17.9.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 06.9 - 10.9.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 30.8 - 03.9.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 23 - 27.8.2021.doc 
  Điều chỉnh, bổ sung Lịch tuần 16-20.8.docx 
  Lịch công tác tuần 16 - 20.8.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 09 - 13.8.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 02 - 06.8.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 26 - 30.7.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 19 - 23.7.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 12.7 - 16.7.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 05.7 - 09.7.2021.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 28.6 - 02.7.2021 (1).doc 
  Lịch công tác tuần 28.6 - 02.7.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 21.6 - 25.6.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 14.6 - 18.6.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 07.6 - 11.6.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 31.5 - 04.6.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 24 - 28.5.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 17 - 21.5.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 10 - 15.5.2021.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 03 - 07.5.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 03 - 07.5.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 26.4 - 30.4.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 19.4 - 23.4.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 12.4 - 16.4.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 05.4 - 09.4.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 29.3 - 02.4.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 22 - 26.3.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 15 - 19.3.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 08 - 12.3.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 01 - 05.3.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 22.02.2021-26.02.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 08.02.2021-19.02.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 01.02.2021-05.02.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 25.01.2021-29.01.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 18.01.2021-22.01.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 11.01.2021-15.01.2021.doc 
  Điều chỉnh, bổ sung Lịch công tác tuần 04.01.2021-08.01.2021.doc 
  Lịch công tác tuần 04.01.2021-08.01.2021.doc 
  Lịch công tác tuần28.12.2020-01.01.2021.doc 
  Lịch công tác tuần21.12-25.12.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 14.12-18.12.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 07.12-11.12.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 30.11-04.12.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 23.11-27.11.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 16.11-20.11.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 09.11-13.11.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 02.11-06.11.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 26.10-30.10.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 19.10-23.10.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 12.10-16.10.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 05.10-09.10.2020.doc 
 Bổ sung Lịch công tác tuần 28.9 - 02.10.2020.docx  
  Lịch công tác tuần 28.9-02.10.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 21.9-25.9.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 14.9-18.9.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 07.9-11.9.2020.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 31.8-04.9.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 31.8-04.9.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 24.8-28.8.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 17.8-21.8.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 10.8-14.8.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 03.8-07.8.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 27.7-02.8.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 20.7-24.7.2020.doc 
  Điều chỉnh Lịch công tác tuần 13.7-17.7.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 13.7-17.7.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 06.7-10.7.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 29.6-03.7.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 22-26.6.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 15-19.6.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 08-12.6.2020.doc 
  Bổ sung, Điều chỉnh Lịch công tác tuần 01-05.6.2020.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 01-05.6.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 01-05.6.2020.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 25-29.5.2020 - (lần 2).doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 25-29.5.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 25-29.5.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 18-22.5.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 11-15.5.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 04 - 08.5.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 27.4 - 01.5.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 20.4 - 24.4.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 13.4 - 17.4.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 06.4 - 10.4.2020.doc 
  Điều chỉnh Lịch công tác tuần 30.3 - 03.4.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 30.3 - 03.4.2020.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 23.3 - 27.3.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 23.3 - 27.3.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 16.3 - 20.3.2020.doc 
  Điều chỉnh Lịch công tác tuần 09.3 - 13.3.2020 (Hủy Lịch Tọa đàm và Lịch Giám đốc làm việc với Chi nhánh phía Nam).doc 
  Lịch công tác tuần 09.3 - 13.3.2020.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 02.3 - 06.3.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 02.3 - 06.3.2020.doc 
  Bổ sung Đăng ky lich tuan 24.02.2020 - 28.02.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 24.02 - 28.02.2020.doc 
  Lịch công tác tuần từ 17.02 - 21.02.2020 
  Lịch công tác tuần 10.02 - 14.02.2020 .doc 
  Lịch công tác tuần 03.02 - 07.02.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 20.01 - 31.01.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 13.01 - 17.01.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 06.01 - 10.01.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 30.12.22019 - 03.01.2020.doc 
  Lịch công tác tuần 23.12 - 27.12.2019.doc 
  Điều chỉnh Lịch công tác tuần 16.12 - 20.12.2019 - .doc 
  Điều chỉnh Lịch công tác tháng 12 của Trường.doc 
  Lịch công tác tuần 16.12 - 20.12.2019.doc 
  Bổ sung, điều chỉnh Lịch công tác tuần 09.12 - 13.12.2019.doc 
 Lịch công tác tuần 09.12 - 13.12.2019.doc  
  Bổ sung Lịch công tác tuần 02.12 - 06.12.2019 - .doc 
  Lịch công tác tuần 02.12 - 06.12.2019.doc 
  Lịch công tác Trường tuần 25.11 - 29.11.2019.doc 
 Lịch công tác Trường tuần 18.11 - 22.11.2019.doc  
  Lịch công tác Trường tuần 11.11 - 15.11.2019.doc 
  Lịch công tác Trường tuần 04.11 - 08.11.2019.doc 
  Bổ sung Lịch công tác Trường tuần 28.10 - 01.11.2019.doc 
  Lịch công tác Trường tuần 28.10 - 01.11.2019.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 21.10 - 25.10.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 21.10 - 25.10.2019.doc 
 Điều chỉnh, bổ sung Lịch công tác tuần 14.10 - 18.10.2019.doc  
  Lịch công tác tuần 14.10 - 18.10.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 07.10 - 11.10.2019.doc 
  Bổ sung, điều chỉnh Lịch công tác tuần 30.9 - 04.10.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 30.9 - 04.10.2019.doc 
  Lịch công tác tuần từ 23.9 - 27.9.2019.docx 
  Lịch công tác tuần 16.9 - 23.9.2019.doc 
  Lịch công tác tuần từ 09.9 - 13.9.2019  
   Lịch công tác tuần từ 02.9 - 06.9.2019.docx 
  Lịch công tác tuần từ 26.8 - 30.8.2019.doc 
  Lịch công tác tuần từ 19.8 - 23.8.2019.doc 
  Lịch công tác tuần từ 12.8 - 16.8.2019 
   Lịch công tác tuần 05.8 - 09.8.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 29.7 - 02.8.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 22.7 - 26.7.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 15.7 - 19.7.2019.docx 
 Lịch công tác tuần 08.7 - 12.7.2019.doc  
  Lịch công tác tuần 01.7 05.7.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 24.6 - 28.6.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 17.6 - 21.6.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 10.6 - 14.6.2019.doc 
  Điều chỉnh Lịch công tác tuần 03.6 - 07.6.2019 (Lần 2).doc 
  Điều chỉnh Lịch công tác tuần 03.6 - 07.6.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 03.6 - 07.6.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 27.5 - 31.5.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 20.5 - 24.5.2019.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần từ 13.5 - 17.5.2019.docx 
  Lịch công tác tuần từ 13.5 - 17.5.2019.docx 
  Lịch công tác tuần từ 06.5 - 10.5.2019.doc 
 Lịch công tác tuần từ 29.4 - 04.5.2019  
  Lịch công tác tuần 22.4 - 26.4.2019.doc
 
  Lịch công tác tuần từ 15.04 - 19.04.2019 
  Điều chỉnh, bổ sung Lịch công tác tuần 08.4 - 12.4.2019.doc 
 Lịch công tác tuần 08.4 - 12.4.2019.doc  
 Lịch công tác tuần 01.4 - 05.4.2019.doc  
 Lịch công tác tuần 25.3 - 29.3.2019.doc  
  Lịch công tác tuần 18.3 - 22.3.2019.doc 
 Lịch công tác tuần từ 11.3 - 15.3.2019.doc  
  Lịch công tác tuần 04.3 - 08.3.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 25.02 - 01.3.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 18.02 - 22.02.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 11.2 - 15.02.2019.doc 
 Lịch công tác tuần 28.01 - 01.02.2019.doc  
  Lịch công tác tuần 21.01 - 25.01.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 14.01 - 18.01.2019.doc 
 Bổ sung Lịch công tác tuần 07.01 - 11.01.2019.doc  
  Lịch công tác tuần 07.01 - 11.01.2019.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 31.12.2018 - 05.01.2019.doc 
  Lịch công tác tuần 31.12.2018 - 05.01.2019.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 24.12.- 28.12.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 24.12.- 28.12.2018.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 17.12 - 21.12.2018 (Lần 3).docx 
  Bổ sung lịch công tác tuần từ 17.12 đến 21.12.2018 (lần 2) 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 17.12 - 21.12.2018.docx 
  Lịch công tác tuần từ  17/12 đến 21/12/2018 
  Lịch công tác tháng 12 của Trường.doc 
  Điều chỉnh Lịch 10.12 - 14.12.2018.docx 
  Lịch 10.12 - 14.12.2018.docx 

 Bổ sung, điều chỉnh Lịch công tác tuần 03.12 - 07.12.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 03.12 - 07.12.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 26.11 - 01.12.2018.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 19.11 - 23.11.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 19.11 - 23.11.2018.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 12.11 - 16.11.2018 (lần 2).doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 12.11 - 16.11.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 12.11 - 16.11.2018.doc 
  Lịch tuần công tác tuần 05.11 - 09.11.2018.doc 
  Lịch công tác tuân 29.10 - 2.11.2018 
 Lich công tác tuần 22.10 - 26.10.2018.doc 
 Bổ sung Lịch công tác tuần 15.10 - 19.10.2018.doc  
  Lịch công tác tuần 15.10 - 19.10.2018.docx 
 Lịch công tác tuần 08.10-12.10.2018.doc
 
   Lịch công tác tuần từ 01.10.2018 đến 05.10.2018 (bổ sung) 
   Lịch công tác tuần 01.10-05.10.2018.doc 

 Lịch công tác tuần 24.9-28.9.2018.doc 
  Điều chỉnh Lịch công tác tuần 17.9-21.9.2018 (lần 2).doc 
 Điều chỉnh, bổ sung Lịch công tác tuần 17.9-21.9.2018.doc  
 Lịch công tác tuần 17.9-21.9.2018.doc  
  Điều chỉnh Lịch công tác tuần 10.9-16.9.2018.doc 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 10.9-16.9.2018.doc 
 Lịch công tác tuần từ 10.9-15.9.2018 
  Điều chỉnh Lịch công tác tuần 03.9-07.9.2018.docx 
  Bổ sung Lịch công tác tuần 03.9-07.9.2018 (final).docx 
  Lịch công tác tuần từ 03.9 - 07.9.2018 
 Lịch công tác tuần 27.8 - 31.8.2018.doc  
  Bổ sung Lịch công tác tuần 20.8 - 24.8.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 20.8 - 24.8.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 13.8 - 17.8.2018 (final).doc 
 Lịch công tác Trường tuần 06.8 - 10.8.2018.docx 
  Lịch công tác tuần 30.7 - 03.8.2018.doc 
 Lịch tuần 23.7 - 27.7.2018.docx  
  Bổ sung Lịch công tác tuần 16.7 - 20.7.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 16.7 - 20.7.2018.doc 
  Lịch công tác tuần từ 09.7 - 13.7.2018.docx 
  Lịch công tác tuần 02.7 - 06.7.2018.doc 
  Lịch công tác tuần từ 25.6 -29.6.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 18.6 - 22.6.2018 (final).doc 
  Lịch công tác tuần 11.6 - 15.6.2018 (final.docx 
 Lịch công tác tuần 04.6 - 08.6.2018.doc  
 Lịch công tác tuần 28.5-01.6.2018.doc  
  Điều chỉnh Lịch công tác tuần 21.5-25.5.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 21.5-25.5.2018.doc 
  Điều chỉnh Lịch công tác tuần 14.5 - 18.5.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 14.5 - 18.5.2018.doc 
 Lịch công tác tuần 07 - 11.5.2018.doc  
  lich công tác trường 30.4-.4.5.2018.doc 
 Lịch công tác tuần 23 - 27.4.2018 (final).doc  
  Bổ sung Lịch tuần 16 - 20.4.2018.doc.doc 
  Lịch tuần 16 - 20.4.2018.doc 
 Điều chỉnh, bổ sung Lịch công tác tuần 09.4 - 13.4.2018.doc (fianl).doc  
 Lịch công tác tuần 09.4 - 13.4.2018.doc (fianl).doc
 
  Lịch công tác Trường 02.4-06.4.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 26.3-30.3.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 19.3-23.3.2018.doc 
 Lịch công tác tuần 12.3 - 16.3.2018.doc  
  Điều chỉnh Lịch công tác tuần 05.3-09.3.2018 (lần 2).doc 
 Điều chỉnh Lịch công tác tuần 05.3-09.3.2018.doc
 
  Lịch công tác tuần 05.3-09.3.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 26.2-02.3.2018.doc 
  Lịch công tác tuần 12.2-23.2.2018.doc 
 Lich cong tac tuan tu 05.02 - 09.02.2018.doc  
 Lich cong tac tuan tu 29.01 - 02.02.2018.doc  
Lịch công tác tuần từ 22.01 - 26.01.2018  
 Lich cong tac tuan tu 15.01 - 19.01.2018.doc  
  Lich cong tac tuan tu 08.01 - 12.01.2018.doc 
Lịch công tác tuần từ 01.01 - 05.01.2018  
  Lich cong tac tuan tu 25.12 - 29.12.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 18.12-17.22.2017.doc 
 Lich cong tac tuan tu 11.12-17.12.2017.doc  
  Dự thảo Kế Họach công tác tháng 12.2017 của Trường (final).doc 
  Bổ sung Lich cong tac tuan tu 04.12 - 09.12.2017.doc 
 Lich cong tac tuan tu 04.12 - 09.12.2017.doc  
  Lich cong tac tuan tu 27.11- 01.12.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 20.11-24.11.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 13.11-17.11.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 06.11-10.11.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 30.10-03.11.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 23.10-27.10.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 16.10-20.10.2017.doc 
  Bo sung Lich cong tac tuan tu 09.10-13.10.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 09.10-13.10.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 02.10-06.10.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 25.9-29.9.2017.doc 
 Lich cong tac tuan tu 18.9-22.9.2017.doc  
  Điều chỉnh Lich cong tac tuan tu 11.9-15.9.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 11.9-15.9.2017.doc 
 Lich công tác tuần từ 04.09 - 08.09.2017 
  Lich cong tac tuan tu 28.8-01.9.2017.doc 
 Lich cong tac tuan tu 21.8-25.8.2017.doc  
 Lich cong tac tuan tu 14.8-18.8.2017.doc
 
 Lich cong tac tuan tu 07.8-11.8.2017.doc
 
  Lich cong tac tuan tu 31.5-05.8.2017.doc 
 Lich cong tac tuan tu 24.7-28.7.2017.doc
 
  Dieu chinh Lich cong tac tuan tu 17.7-21.7.2017.doc Điều chỉnh
  Bo sung Lich cong tac tuan tu 17.7-21.7.2017.doc Bổ sung
  Lich cong tac tuan tu 17.7-21.7.2017.doc 
 Lich cong tac tuan tu 10.7-14.7.2017.doc
 
  Lich cong tac tuan tu 03.7-07.7.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 26.6-30.6.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 19.6-23.6.2017.doc 
 Lịch công tác tuần từ 12.6-16.6.2017 (điều chỉnh, bổ sung)  
  Lịch công tác tuần từ 12.6-16.6.2017 
 Lịch công tác tuần từ 05.6-09.6.2017 (sửa đổi)  
  Lich cong tac tuan tu 05.6-09.6.2017.doc 
 Lịch công tác tuần từ 29.5-02.6.2017 (bổ sung)
 
  Lich cong tac tuan tu 29.5-02.6.2017.doc 
 Lich cong tac tuan tu 22.5-26.5.2017.doc  
 Lich cong tac tuan tu 15.5-19.5.2017.doc 
 Lich cong tac tuan tu 08.5-12.5.2017.doc  
 Lich cong tac tuan tu 01.5-05.5.2017 (Bo sung).doc
 BỔ SUNG
  Lich cong tac tuan tu 01.5-05.5.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 24.4-28.4.2017.doc 
 Lich cong tac tuan tu 17.4-21.4.2017.doc  
  Lich cong tac tuan tu 10.4-14.4.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 03.4-07.4.2017 bo sung.doc 
 Lich cong tac tuan tu 03.4-07.4.2017.doc 
 Lich cong tac tuan tu 27.3-31.3.2017.doc
 
  Lich cong tac tuan tu 20.3-24.3.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 20.3-24.3.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 13.3-17.3.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 06.3-10.3.2017.doc 
 Lich cong tac tuan tu 27.02-03.3.2017 .doc
 
  Lich cong tac tuan tu 20.02-24.02.2017.doc 
 Lich cong tac tuan tu 13.02-17.02.2017.doc
 
  Lịch công tác tuần từ 06.02.2017 đến 10.02.2017  
  Bo sung Lich cong tac tuan tu 23.01-27.01.2017.doc Bổ sung
 Lich cong tac tuan tu 23.01-27.01.2017.doc
 
  Lịch công tác tuần từ 16.01 - 21.01.2017 
  Lich cong tac tuan tu 09.01-13.01.2017.doc 
  Lich cong tac tuan tu 02.01-06.01.2017.doc 
  Lich cong tac Truong (tuan 26.12 - 30.12.2016).doc 
  Lich điều chỉnh, bổ sung (tuan 19.12 - 23.12.2016).doc 
  Lich cong tac Truong (tuan 19.12 - 23.12.2016).doc 
 Ke hoach cong tac thang 12 cua Lanh dao Truong.doc
 
 Lich cong tac Truong (tuan 12.12 - 16.12.2016) (1).doc
 
  Lich cong tac Truong (tuan 05.12 - 09.12.2016).doc 
 Lich cong tac Truong (tuan 28.11 - 02.12.2016).doc  
  Lich tuan Truong (21.11.2016 - 25.11.2016).doc 
  Lich tuan Truong (14.11.2016 - 18.11.2016).doc 
 
Lịch công tác tuần từ ngày (07.11.2016 - 11.11.2016)