ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP
Khởi động cuộc thi “Breaking the limit” mùa 2
Tiếp nối thành công của cuộc thi “Breaking the Limit” mùa đầu tiên năm 2015, Deloitte Việt Nam cùng Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW) phối hợp tổ chức chính thức khởi động cuộc thi “Breaking the Limit” mùa thứ 2 năm 2016. Lễ phát động cuộc thi có sự hiện diện của NgàiGiles Lever - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam.
Giới thiệu điểm mới trong luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) và Nghị định 16/2015/NĐ-CP
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) và Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi). Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới quản trị, tài chính công ở Việt Nam. Đồng thời để đổi mới cơ chế quản lý, tự chủ với đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Giới thiệu điểm mới trong luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) và Nghị định 16/2015/NĐ-CP
Giới thiệu điểm mới trong luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) và Nghị định 16/2015/NĐ-CPTại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) và Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi). Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới quản trị, tài chính công ở Việt Nam. Đồng thời để đổi mới cơ chế quản lý, tự chủ với đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Nâng cao năng lực quản trị tài chính, ngân sách trong tiến trình cải cách hoạt động của các đơn vị HCSN
Nâng cao năng lực quản trị tài chính, ngân sách trong tiến trình cải cách hoạt động của các đơn vị HCSNTại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) và Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới quản trị tài chính công ở Việt Nam. Để hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập hiểu rõ hơn tác động của các luật, các chính sách mới đến công tác quản lý tài chính, Trung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ - Kiểm toán nhà nước tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề “ Nâng cao năng lực quản trị tài chính, ngân sách trong tiến trình cải cách hoạt động của các đơn vị HCSN” .