ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
Thông báo kết quả Hội thảo
Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”

Sáng ngày 18/11/2019 Kiểm toán nhà nước  tổ chức Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các Bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”. Đến dự Hội thảo có đại diện các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh; các Trường đại học, các Viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học; các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình. GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường ĐT&BD chủ trì buổi Hội thảo.

Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”
Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”

Sáng ngày 18/11/2019 Kiểm toán nhà nước  tổ chức Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các Bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”. Đến dự Hội thảo có đại diện các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh; các Trường đại học, các Viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học; các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình. GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường ĐT&BD chủ trì buổi Hội thảo.

Hội thảo khoa học Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra
Hội thảo khoa học Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra

Ngày 6/12, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ "Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra". Đến dự Hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; Tham dự Hội thảo còn có: Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục địa chất và khoáng sản Lại Hồng Thanh; đại diện Thanh tra Chính phủ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh: Quảng Ninh, Kiên Giang, Quảng Bình; đại diện Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than, Khoáng sản, Tổng Công ty Thép Việt Nam; đại diện các viện nghiên cứu, các trường đại học, học viện...; đại diện lãnh đạo và kiểm toán viên các đơn vị thuộc KTNN; GS.TS Đoàn Xuân Tiên- Phó Tổng KTNN, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo “Chuyển giá - Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý hiện nay”
Hội thảo “Chuyển giá - Những vấn đề đặt ra  trong công tác quản lý hiện nay”Sáng ngày 19/7/2018, Tại Hà Nội, KTNN tổ chức  Hội thảo “Chuyển giá - Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý hiện nay”. Đến dự Hội thảo có  TS. Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN, GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN,  đại biểu đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, các Hội nghề nghiệp, các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí và đặc biệt là Hiệp hội Kế toán công chứng Vương Quốc Anh (ACCA).
Dự án BT – những lỗ hổng và giải pháp khắc phục
Dự án BT – những lỗ hổng và giải pháp khắc phục

Với mục đích phân tích, trao đổi quan điểm và làm rõ bản chất của các dự án BT hiện nay và cơ sở pháp lý kiểm toán các dự án BT của KTNN; đánh giá thực trạng các dự án BT; thực trạng công tác kiểm toán dự án BT của KTNN và đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả các dự án BT, sáng 19 tháng 10, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế đầu tư BT – những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện”. Tới dự Hội thảo có Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng, Vũ Văn Họa, đại diện các đơn vị trong toàn ngành, cũng như đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương, Hội nghề nghiệp, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, các Tập đoàn, Tổng công ty và các chuyên gia, các nhà khoa học.

Kết quả Hội thảo "Những vấn đề đặt ra đối với dự án BOT và vai trò của Kiểm toán nhà nước"
Kết quả Hội thảo Nhằm phân tích, trao đổi các vấn đề, các khía cạnh liên quan đến việc quản lý đầu tư và kiểm toán các dự án BOT hiện nay dưới giác độ pháp lý, khoa học và thực tiễn để từ đó có những kiến nghị xác đáng với các cơ quan nhà nước trong việc điều chỉnh chủ trương, chính sách và phương thức quản lý các dự án BOT nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn BOT, ngày 15/9/2016 tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội thảo “Những vấn đề đặt ra đối với dự án BOT và vai trò của Kiểm toán nhà nước”.
KTNN tổ chức Hội nghị tập huấn Luật KTNN năm 2015
KTNN tổ chức Hội nghị tập huấn Luật KTNN năm 2015Sáng ngày 14/1/2016, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật KTNN năm 2015 cho 80 công chức và người lao động thuộc các đơn vị tham mưu, sự nghiệp và chuyên ngành. Hội nghị được tổ chức theo Kế hoạch số 837/KH-KTNN của KTNN về triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015. Vụ phó Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải là báo cáo viên tại Hội nghị.