ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
Thông báo kết quả Hội thảo
Thông báo kết quả Hội thảo
Hội thảo khoa học “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”
Hội thảo khoa học “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”

Với mục đích tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán mà trong đó tập trung vào vấn đề kiểm soát quyền lực, trên cơ sở đó giúp Đảng, Chính phủ, các địa phương kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, phân tích, đánh giá, trao đổi quan điểm và làm rõ vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực công, góp phần phòng, chống tham nhũng, sáng 11 tháng 4, KTNN đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ các cơ quan thuộc Trung ương Đảng, các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, các Trường đại học, các Viện nghiên cứu cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh và Q.Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Nguyễn Đình Hòa đồng chủ trì Hội thảo.

Thông báo kết quả Hội thảo khoa học Cơ chế tự chủ đối với các Trường Đại học công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN.pdf
Thông báo kết quả Hội thảo Cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN.pdf
Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”
Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”

Sáng ngày 18/11/2019 Kiểm toán nhà nước  tổ chức Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các Bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”. Đến dự Hội thảo có đại diện các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh; các Trường đại học, các Viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học; các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình. GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường ĐT&BD chủ trì buổi Hội thảo.

Hội thảo khoa học Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra
Hội thảo khoa học Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra

Ngày 6/12, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ "Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra". Đến dự Hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; Tham dự Hội thảo còn có: Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục địa chất và khoáng sản Lại Hồng Thanh; đại diện Thanh tra Chính phủ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh: Quảng Ninh, Kiên Giang, Quảng Bình; đại diện Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than, Khoáng sản, Tổng Công ty Thép Việt Nam; đại diện các viện nghiên cứu, các trường đại học, học viện...; đại diện lãnh đạo và kiểm toán viên các đơn vị thuộc KTNN; GS.TS Đoàn Xuân Tiên- Phó Tổng KTNN, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán đồng chủ trì Hội thảo.