ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Đại hội chi bộ Khoa học Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán  nhiệm kỳ 2020 - 2022Đại hội chi bộ Khoa học Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán nhiệm kỳ 2020 - 2022

27/03/2020

Đại hội chi bộ Văn phòng Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán  nhiệm kỳ 2020 - 2022Đại hội chi bộ Văn phòng Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán nhiệm kỳ 2020 - 2022

25/03/2020

Hội thảo khoa học “Dự án PPP và vai trò của Kiểm toán nhà nước”Hội thảo khoa học “Dự án PPP và vai trò của Kiểm toán nhà nước”

04/03/2020

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1

25/02/2020

Khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạmKhai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạm

17/02/2020

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tếKhai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế

12/02/2020

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thông báo kết quả Hội thảo Dự án PPP và vai trò của Kiểm toán nhà nướcThông báo kết quả Hội thảo Dự án PPP và vai trò của Kiểm toán nhà nước

16/03/2020

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở: Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm toán cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lậpNghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở: Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm toán cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập

13/03/2020

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán Quỹ Đầu tư phát triển  do Kiểm toán nhà nước Khu vực I thực hiện”Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán Quỹ Đầu tư phát triển do Kiểm toán nhà nước Khu vực I thực hiện”

12/03/2020

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

06/05/2019

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”

01/10/2018

Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính