ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Chi bộ Chi nhánh Cửa Lò thực hiện công tác phát triển ĐảngChi bộ Chi nhánh Cửa Lò thực hiện công tác phát triển Đảng

31/08/2020

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

26/06/2020

Lãnh đạo KTNN chúc mừng Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt NamLãnh đạo KTNN chúc mừng Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

19/06/2020

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toánKhai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán

14/09/2020

Hướng dẫn sử dụng phần mềm khiếu nại kiểm toán cho công chức phụ trách công tác theo dõi khiếu nại kiểm toánHướng dẫn sử dụng phần mềm khiếu nại kiểm toán cho công chức phụ trách công tác theo dõi khiếu nại kiểm toán

03/09/2020

Thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức đầu tư xây dựng công trình dành cho học viên khối kinh tếThẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức đầu tư xây dựng công trình dành cho học viên khối kinh tế

28/08/2020

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Đổi mới tổ chức  kiểm toán ngân sách địa phương”Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Đổi mới tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương”

21/09/2020

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở " Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán các dự án mua sắm trang thiết bị, khí tài, công cụ hỗ trợ trong CAND” Nhập tiêu đề bài viết

12/09/2020

Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán loại hình công trình chỉnh trị vùng cửa sông ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dângNâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán loại hình công trình chỉnh trị vùng cửa sông ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng

04/09/2020

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

06/05/2019

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”

01/10/2018

Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính