ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tọa đàm Quy trình triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nướcTọa đàm Quy trình triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước

17/01/2020

Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí của Trường nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí của Trường nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020

13/01/2020

Công đoàn Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020Công đoàn Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

25/12/2019

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1

25/02/2020

Khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạmKhai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạm

17/02/2020

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tếKhai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế

12/02/2020

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổ chức kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên tại Bộ, cơ quan trung ương”Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổ chức kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên tại Bộ, cơ quan trung ương”

26/12/2019

Hoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa  doanh nghiệp nhà nướcHoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

25/12/2019

Hoạt động khoa học của Kiểm toán nhà nước năm 2019: Nhiều đề tài được ứng dụng trong thực tiễn kiểm toánHoạt động khoa học của Kiểm toán nhà nước năm 2019: Nhiều đề tài được ứng dụng trong thực tiễn kiểm toán

21/12/2019

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

06/05/2019

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”

01/10/2018

Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính