ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hội thảo “Quản lý thuế và vai trò của Kiểm toán nhà nước”Hội thảo “Quản lý thuế và vai trò của Kiểm toán nhà nước”

10/05/2019

Chi đoàn thanh niên Trường tổ chức lớp tập huấn nội bộ “Cơ chế tự chủ của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán”Chi đoàn thanh niên Trường tổ chức lớp tập huấn nội bộ “Cơ chế tự chủ của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán”

04/05/2019

Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòngTrường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng

12/04/2019

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2

22/05/2019

Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp Bồi dưỡng kiểm toán công nghệ thông tinTrường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp Bồi dưỡng kiểm toán công nghệ thông tin

20/05/2019

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BT, PPPKhai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BT, PPP

11/03/2019

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thông báo kết quả Hội thảoThông báo kết quả Hội thảo

09/05/2019

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoa học của KTNN"

04/05/2019

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Xây dựng hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán chi đầu tư phát triển trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phươngNghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Xây dựng hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán chi đầu tư phát triển trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương

16/04/2019

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

06/05/2019

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”

01/10/2018

Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính