ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2 và Lớp Bồi dưỡng quốc phòng – an ninh đối tượng 4

Sáng ngày 02/12/2019, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2, tới sự buổi Lễ khai giảng có ông Nguyễn Huy Hoàng- Phó Giám đốc Trường, ông Nguyễn Minh Giang – Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II, giảng viên cùng các học viên theo Quyết định.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3 tại Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Kiểm toán nhà nước, sáng 25/11/2019, tại Trụ sở 111 Trần Duy Hưng, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3 theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 21/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đến dự lễ khai giảng có Giám đốc trường Lê Minh Nam, TS. Lưu Trường Kháng- giảng viên, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI, cùng với sự tham gia của các học viên theo Quyết định.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3 tại Hà Nội
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3 tại Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Kiểm toán nhà nước, sáng 25/11/2019, tại Trụ sở 111 Trần Duy Hưng, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3 theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 21/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đến dự lễ khai giảng có Giám đốc trường Lê Minh Nam, TS. Lưu Trường Kháng- giảng viên, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI, cùng với sự tham gia của các học viên theo Quyết định.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 2 tại Hà Nội
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 2 tại Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Kiểm toán nhà nước, sáng ngày 25/11/2019, tại trụ sở 111 Trần Duy Hưng, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 2. Đến dự lễ khai giảng có Phó Giám đốc Trường Nguyễn Huy Hoàng, Ths. Mai Văn Quang - giảng viên, trưởng phòng KTNN chuyên ngành III và sự tham gia của hơn 40 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Sáng ngày 18/11/2019, tại Chi nhánh Cửa Lò, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Kiểm toán viên chính theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 24/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đến dự lễ khai giảng có ông Đoàn Thanh Bình – Trưởng Chi nhánh Cửa Lò, PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa, nguyên Quyền Giám đốc Trường, giảng viên của lớp học và gần 70 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Kiểm toán nhà nước, sáng ngày 18/11/2019, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng tại trụ sở Trường.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1
Khai giảng lớp Bồi dưỡng  kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019 của KTNN, sáng ngày 18/11/2019, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng  kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1, đến dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Giám đốc Trường, PGS.TS Đinh Trọng Hanh – giảng viên và các học viên theo Quyết định. 

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3 và Lớp Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán thuế
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3 và Lớp Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán thuế

Sáng ngày 11/11/2019, Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán (Trường) đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3, đến dự buổi khai giảng có ông Lê Minh Nam -  Giám đốc Trường, ông Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành VI và các học viên theo Quyết định.