ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm toán thuế

Sáng ngày 28/8/2019, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm toán thuế. Đến dự buổi lễ khai giảng có bà Lăng Trịnh Mai Hương - Phó Giám đốc Trường và các học viên theo Quyết định 204/QĐ - KTNN ngày 21/2/2019 của Tổng KTNN.

Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Sáng ngày 21/8/2019, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp Bồi dưỡng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp. Đến dự và chỉ đạo buổi khai mạc lớp học có PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường và các học viên của lớp học theo quyết định.

Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Sáng ngày 21/8/2019, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp Bồi dưỡng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp. Đến dự và chỉ đạo buổi khai mạc lớp học có PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường và các học viên của lớp học theo quyết định.

Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (đối tượng 3)
Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (đối tượng 3)

Sáng ngày 19/8/2019, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán đã triển khai tổ chức lớp Bồi  dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (đối tượng 3) cho các công chức, viên chức trong ngành. Đến dự buổi lễ khai giảng có bà Lăng Trịnh Mai Hương - Phó Giám đốc Trường, PGS.TS Đỗ Mạnh Hòa - Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng; Trung tá Phùng Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy; Đại tá Bùi Văn Tuấn, Trung tá Lê Mạnh Khanh - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên năm 2019
Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên năm 2019

Thực hiện Quyết định 1310/QĐ-KTNN ngày 11/7/2019 của Kiểm toán nhà nước về việc triệu tập công chức tham gia Lớp bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên, sáng ngày 15/7/2019, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp học tại Chi nhánh Cửa Lò. Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Hữu Hiểu - Trưởng khoa Cơ sở, giảng viên; Ông Đoàn Thanh Bình – Trưởng Chi nhánh Cửa lò và 37 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc KTNN.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Kiểm toán nhà nước, sáng ngày 03/6/2019, tại trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán dự án đầu tư theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 21/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đến dự lễ khai giảng có Phó Giám đốc Nguyễn Huy Hoàng và giảng viên Ngô Thanh An, Trưởng phòng- KTNN khu vực II, cùng với sự tham gia của gần 30 học viên đến từ 16 đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Họp hội đồng thẩm định tài liệu Bồi dưỡng kiểm toán nợ công
Họp hội đồng thẩm định tài liệu Bồi dưỡng kiểm toán nợ công

Ngày 24/05, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước đã diễn ra cuộc họp hội đồng thẩm định tài liệu “Bồi dưỡng kiểm toán nợ công” theo Quyết định số 83/QĐ-TrĐT ngày 14/5/2019 của Giám đốc Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng kiểm toán nợ công. Tham dự cuộc họp có PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng

 

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Kiểm toán nhà nước, sáng 21/5/2019, tại Trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2 theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 21/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước.