ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Tập huấn đề cương kiểm toán việc thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015 - 2021

Sáng 11/3, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với Kiểm toán nhà nước khu vực IV đã tổ chức Tập huấn Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015-2021, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Khai giảng lớp Kiểm toán viên chính năm 2022

Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-KTNN ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước, sáng 9 tháng 2 năm 2022, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính (lớp 1 năm 2022). Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của ông Hà Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trường cùng đại diện giảng viên và toàn thể học viên tham dự khóa học. Khóa học đồng thời cũng sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Khai giảng lớp Kiểm toán viên chính năm 2022
Khai giảng lớp Kiểm toán viên chính năm 2022

Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-KTNN ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước, sáng 9 tháng 2 năm 2022, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính (lớp 1 năm 2022). Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của ông Hà Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trường cùng đại diện giảng viên và toàn thể học viên tham dự khóa học. Khóa học đồng thời cũng sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KINH TẾ, XÃ HỘI CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP VỤ, CẤP PHÒNG
TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KINH TẾ, XÃ HỘI CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP VỤ, CẤP PHÒNG

Sáng ngày 10/01/2022, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp cập nhật các kiến thức kinh tế, xã hội cho hơn 300 cán bộ cấp vụ, cấp phòng toàn Ngành theo hình thức trực tuyến. Đại diện lãnh đạo Trường có đồng chí Hà Minh Tuấn Phó Giám đốc Trường và các học viên theo Quyết định triệu tập.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 3
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 3

Sáng 13/12/2021, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 3 dành cho đối tượng là công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách nhà nước có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước cấp độ nâng cao. Tham gia khóa học, người học sẽ được trang bị những kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán ngân sách nhà nước; kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán ngân sách nhà nước và kỹ năng lập báo cáo kiểm toán ngân sách nhà nước thông qua 4 chuyên đề. Khóa học được tổ chức bằng hình thức trực tuyến thông qua phần mềm SAV meeting.

Khai giảng trực tuyến Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4
Khai giảng trực tuyến Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4

Sáng ngày 30/11/2021, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4. Đến dự buổi khai giảng có ông Đỗ Hồng Công - Phó Giám đốc Trường, ông Phùng Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy;  Đại tá PGS.TS Trần Xuân Ngọ, giảng viên Học viện Cảnh sát  Nhân dân, Bộ Công an và một số cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy và toàn thể các học viên theo Quyết định.

Xây dựng văn hóa “Học tập suốt đời” và “Tự học tập” - Giải pháp bền vững phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước
Xây dựng văn hóa “Học tập suốt đời” và “Tự học tập” - Giải pháp bền vững phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước

Trần Kim Lộc

Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán

 

Văn hóa “Học tập suốt đời” và “Tự học tập” cũng giống như các loại hình văn hoá khác cần có thời gian để hình thành, phát triển và từ đó phát huy giá trị. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là nơi khởi đầu và tạo động lực, điều kiện để các KTVNN không ngừng học tập, rèn luyện và góp phần xây dựng môi trường học tập suốt đời của cơ quan KTNN.

Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chất lượng cao, chuyên nghiệp, hiện đại
Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chất lượng cao, chuyên nghiệp, hiện đại

TS. Hà Thị Mỹ Dung
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

 

Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2024 của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã xác định: “Xây dựng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước có chất lượng cao, chuyên nghiệp, hiện đại; cung cấp các dịch vụ đào tạo chất lượng, uy tín cho các tổ chức, cá nhân ngoài Kiểm toán nhà nước có nhu cầu; chuẩn bị các điều kiện cơ bản để nâng cấp thành Học viện Kiểm toán”.