ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng trực tuyến Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4

Sáng ngày 30/11/2021, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4. Đến dự buổi khai giảng có ông Đỗ Hồng Công - Phó Giám đốc Trường, ông Phùng Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy;  Đại tá PGS.TS Trần Xuân Ngọ, giảng viên Học viện Cảnh sát  Nhân dân, Bộ Công an và một số cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy và toàn thể các học viên theo Quyết định.

Xây dựng văn hóa “Học tập suốt đời” và “Tự học tập” - Giải pháp bền vững phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước

Trần Kim Lộc

Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán

 

Văn hóa “Học tập suốt đời” và “Tự học tập” cũng giống như các loại hình văn hoá khác cần có thời gian để hình thành, phát triển và từ đó phát huy giá trị. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là nơi khởi đầu và tạo động lực, điều kiện để các KTVNN không ngừng học tập, rèn luyện và góp phần xây dựng môi trường học tập suốt đời của cơ quan KTNN.

Xây dựng văn hóa “Học tập suốt đời” và “Tự học tập” - Giải pháp bền vững phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước
Xây dựng văn hóa “Học tập suốt đời” và “Tự học tập” - Giải pháp bền vững phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước

Trần Kim Lộc

Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán

 

Văn hóa “Học tập suốt đời” và “Tự học tập” cũng giống như các loại hình văn hoá khác cần có thời gian để hình thành, phát triển và từ đó phát huy giá trị. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là nơi khởi đầu và tạo động lực, điều kiện để các KTVNN không ngừng học tập, rèn luyện và góp phần xây dựng môi trường học tập suốt đời của cơ quan KTNN.

Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chất lượng cao, chuyên nghiệp, hiện đại
Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chất lượng cao, chuyên nghiệp, hiện đại

TS. Hà Thị Mỹ Dung
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

 

Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2024 của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã xác định: “Xây dựng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước có chất lượng cao, chuyên nghiệp, hiện đại; cung cấp các dịch vụ đào tạo chất lượng, uy tín cho các tổ chức, cá nhân ngoài Kiểm toán nhà nước có nhu cầu; chuẩn bị các điều kiện cơ bản để nâng cấp thành Học viện Kiểm toán”.

Nghiệm thu hệ thống Ngân hàng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm “Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2
Nghiệm thu hệ thống Ngân hàng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm “Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2

Ngày 19/10/2021, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) do ThS. Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo & Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch đã họp thẩm định (HĐTĐ) hệ thống Ngân hàng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm “Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2”.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước
Hướng dẫn sử dụng phần mềm cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nướcThực hiện kế hoạch đào tạo của Kiểm toán nhà nước về việc tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm cổng trao đổi thông tin, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước theo hình thức học trực tuyến
Tổ chức lớp bồi dưỡng kiểm toán môi trường
Tổ chức lớp bồi dưỡng kiểm toán môi trường

Từ 24 đến 31/8/2021, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức đào tạo trực tuyến về kiểm toán môi trường cho các đối tượng là công chức, viên chức của KTNN được phân công thực hiện kiểm toán môi trường và các đối tượng khác trong Ngành có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán môi trường.

Nghiệm thu chương trình Bồi dưỡng kiểm soát chất lượng kiểm toán
Nghiệm thu chương trình Bồi dưỡng kiểm soát chất lượng kiểm toán

Sáng 23/8/2021, Hội đồng nghiệm thu của Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Chương trình Bồi dưỡng kiểm soát chất lượng kiểm toán do Ths. Vũ Duy Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán làm Trưởng ban biên soạn. Hội đồng do ThS Ngô Minh Kiểm, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán làm Chủ tịch.