ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên năm 2019

Thực hiện Quyết định 1310/QĐ-KTNN ngày 11/7/2019 của Kiểm toán nhà nước về việc triệu tập công chức tham gia Lớp bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên, sáng ngày 15/7/2019, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp học tại Chi nhánh Cửa Lò. Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Hữu Hiểu - Trưởng khoa Cơ sở, giảng viên; Ông Đoàn Thanh Bình – Trưởng Chi nhánh Cửa lò và 37 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc KTNN.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Kiểm toán nhà nước, sáng ngày 03/6/2019, tại trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán dự án đầu tư theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 21/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đến dự lễ khai giảng có Phó Giám đốc Nguyễn Huy Hoàng và giảng viên Ngô Thanh An, Trưởng phòng- KTNN khu vực II, cùng với sự tham gia của gần 30 học viên đến từ 16 đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Kiểm toán nhà nước, sáng ngày 03/6/2019, tại trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán dự án đầu tư theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 21/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đến dự lễ khai giảng có Phó Giám đốc Nguyễn Huy Hoàng và giảng viên Ngô Thanh An, Trưởng phòng- KTNN khu vực II, cùng với sự tham gia của gần 30 học viên đến từ 16 đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Họp hội đồng thẩm định tài liệu Bồi dưỡng kiểm toán nợ công
Họp hội đồng thẩm định tài liệu Bồi dưỡng kiểm toán nợ công

Ngày 24/05, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước đã diễn ra cuộc họp hội đồng thẩm định tài liệu “Bồi dưỡng kiểm toán nợ công” theo Quyết định số 83/QĐ-TrĐT ngày 14/5/2019 của Giám đốc Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng kiểm toán nợ công. Tham dự cuộc họp có PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng

 

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Kiểm toán nhà nước, sáng 21/5/2019, tại Trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2 theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 21/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp Bồi dưỡng kiểm toán công nghệ thông tin
Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp Bồi dưỡng kiểm toán công nghệ thông tin

Sáng ngày 20/5/2019, tại Chi nhánh Cửa Lò, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Đến dự buổi Lễ khai giảng có 40 học viên đến từ KTNN các khu vực, chuyên ngành của KTNN; PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q Giám đốc Trường đến dự và phát biểu khai giảng Lớp học.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BT, PPP
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BT, PPP

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Kiểm toán nhà nước, sáng 11/3/2019, tại Trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BT, PPP theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 21/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Tham dự buổi khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường cùng hơn 30 học viên của lớp.

Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa
Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

Sáng ngày 01/3/2019, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, số 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với KTNN Chuyên ngành VI tổ chức buổi Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Đến dự buổi Tọa đàm có GS.TS Đoàn Xuân Tiên -  Phó Tổng KTNN; đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán AASC. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán và Ths. Lê Minh Nam - Phó Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành VI đồng chủ trì buổi Tọa đàm.