ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Kiểm toán nhà nước, sáng 21/5/2019, tại Trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2 theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 21/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp Bồi dưỡng kiểm toán công nghệ thông tin

Sáng ngày 20/5/2019, tại Chi nhánh Cửa Lò, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Đến dự buổi Lễ khai giảng có 40 học viên đến từ KTNN các khu vực, chuyên ngành của KTNN; PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q Giám đốc Trường đến dự và phát biểu khai giảng Lớp học.

Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp Bồi dưỡng kiểm toán công nghệ thông tin
Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp Bồi dưỡng kiểm toán công nghệ thông tin

Sáng ngày 20/5/2019, tại Chi nhánh Cửa Lò, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Đến dự buổi Lễ khai giảng có 40 học viên đến từ KTNN các khu vực, chuyên ngành của KTNN; PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q Giám đốc Trường đến dự và phát biểu khai giảng Lớp học.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BT, PPP
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BT, PPP

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Kiểm toán nhà nước, sáng 11/3/2019, tại Trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BT, PPP theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 21/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Tham dự buổi khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường cùng hơn 30 học viên của lớp.

Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa
Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

Sáng ngày 01/3/2019, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, số 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với KTNN Chuyên ngành VI tổ chức buổi Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Đến dự buổi Tọa đàm có GS.TS Đoàn Xuân Tiên -  Phó Tổng KTNN; đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán AASC. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán và Ths. Lê Minh Nam - Phó Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành VI đồng chủ trì buổi Tọa đàm.

Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm về kiểm toán thuế
Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm về kiểm toán thuế

Sáng ngày 28/2/2018, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, số 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với KTNN Khu vực I tổ chức buổi Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán thuế”. Đến dự buổi tọa đàm có các đại biểu thuộc kiểm toán Nhà nước các chuyên ngành, KTNN các khu vực; PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Q Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán  và ông Nguyễn Đình Sơn - Phó Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực I đồng chủ trì buổi Tọa đàm.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước năm 2019; Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán vào sáng ngày 25/02/2019 tại hội trường 721, Trụ sở Kiểm toán nhà nước, số 116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội. Đến tham dự lễ khai giảng có PGS,TS. Nguyễn Đình Hòa – Quyền Giám đốc Trường; TS. Mai Vinh – Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành II và 26 học viên là các Phó Kiểm toán trưởng, Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng đến từ các đơn vị trực thuộc. 

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấp
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấp

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Kiểm toán nhà nước, sáng 14/02/2019, tại trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấp theo Quyết định số 169/QĐ-KTNN ngày 30/01/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Tham dự buổi khai giảng có GS.TS. Đoàn Xuân Tiên- Phó Tổng KTNN, bà Lăng Trịnh Mai Hương – Phó Giám đốc Trường cùng toàn thể học viên của lớp.