ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Chi Đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn nội bộ về Chi Đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn nội bộ về "Thói quen nòng cốt"

08/10/2018

Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với vai trò của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng”Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với vai trò của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng”

30/08/2018

Chi Đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức chương trình thiện nguyện “Ủng hộ đồng bào lũ lụt tại tỉnh Phú Thọ”Chi Đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức chương trình thiện nguyện “Ủng hộ đồng bào lũ lụt tại tỉnh Phú Thọ”

27/08/2018

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

16/10/2018

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiểm toán môi trường và Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiểm toán môi trường và Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3

08/10/2018

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 3Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 3

02/10/2018

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Hoàn thiện việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại KTNN Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Hoàn thiện việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại KTNN

03/10/2018

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:  Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng trong các doanh nghiệp có  vốn nhà nước thông qua kết quả kiểm toán của KTNN Chuyên ngành VINghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước thông qua kết quả kiểm toán của KTNN Chuyên ngành VI

10/09/2018

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng đề cương kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn vốn chuyển đổi đất quốc phòngNghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng đề cương kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn vốn chuyển đổi đất quốc phòng

10/09/2018

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”

01/10/2018

Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Khai giảng lớp tập huấn tại Côn Đảo và Đà Nẵng tháng 4/2018Khai giảng lớp tập huấn tại Côn Đảo và Đà Nẵng tháng 4/2018

06/03/2018

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính