ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Chi Đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tham gia giải bóng đá mini KTNN lần thứ 15Chi Đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tham gia giải bóng đá mini KTNN lần thứ 15

18/01/2019

Chi Đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn nội bộ về “Kỹ năng tạo động lực làm việc”Chi Đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn nội bộ về “Kỹ năng tạo động lực làm việc”

07/01/2019

Công đoàn Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019Công đoàn Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

27/12/2018

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấpKhai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấp

15/02/2019

Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính (lớp 1)Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính (lớp 1)

14/02/2019

Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức  Lớp bồi dưỡng về phương pháp sư phạmTrường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức Lớp bồi dưỡng về phương pháp sư phạm

17/01/2019

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thông báo kết quả Hội thảo Thông báo kết quả Hội thảo "Cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập - vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN"

31/01/2019

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  “Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chi tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ nguồn ngân sách địa phương”Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chi tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ nguồn ngân sách địa phương”

30/01/2019

Hội đồng khoa học KTNN tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018Hội đồng khoa học KTNN tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018

28/01/2019

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”

01/10/2018

Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Khai giảng lớp tập huấn tại Côn Đảo và Đà Nẵng tháng 4/2018Khai giảng lớp tập huấn tại Côn Đảo và Đà Nẵng tháng 4/2018

06/03/2018

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính