ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán tổ chức kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt NamTạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán tổ chức kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

22/06/2021

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh làm việc  với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toánTổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh làm việc với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

06/06/2021

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026 Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

11/05/2021

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017-2020Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017-2020

11/03/2021

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toánKhai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toán

09/03/2021

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán việc quản lý và  sử dụng đất đai”Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai”

08/03/2021

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán nhà nước khu vựcHoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán nhà nước khu vực

16/07/2021

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng quy trình tổ chức hội thảo khoa học của Kiểm toán nhà nước”Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng quy trình tổ chức hội thảo khoa học của Kiểm toán nhà nước”

08/07/2021

Hướng dẫn phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thu ngân sách địa phươngHướng dẫn phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thu ngân sách địa phương

17/06/2021

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

06/05/2019

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”

01/10/2018

Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính