ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Ra quân làm sạch môi trường biểnRa quân làm sạch môi trường biển

31/03/2021

Chi đoàn thanh niên Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức cuộc thi “Nếu tôi là lãnh đạo phòng”Chi đoàn thanh niên Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức cuộc thi “Nếu tôi là lãnh đạo phòng”

27/03/2021

Tập huấn “Hướng dẫn viết bài đăng Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, tờ Thông tin Khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học và các bước đăng ký đề tài năm 2022”Tập huấn “Hướng dẫn viết bài đăng Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, tờ Thông tin Khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học và các bước đăng ký đề tài năm 2022”

29/01/2021

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017-2020Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017-2020

11/03/2021

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toánKhai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toán

09/03/2021

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán việc quản lý và  sử dụng đất đai”Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai”

08/03/2021

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam”Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam”

02/04/2021

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  “Xây dựng sổ tay kiểm toán chi sự nghiệp có tính chất đầu tư  đối với ngân sách địa phương”Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng sổ tay kiểm toán chi sự nghiệp có tính chất đầu tư đối với ngân sách địa phương”

11/03/2021

Tập huấn Đề cương kiểm toán chuyên đề về việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý, sử dụng đất tại các dự án đầu tư đô thị giai đoạn 2017-2020Tập huấn Đề cương kiểm toán chuyên đề về việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý, sử dụng đất tại các dự án đầu tư đô thị giai đoạn 2017-2020

06/03/2021

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

06/05/2019

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”

01/10/2018

Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính