ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Chi đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán họp sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018Chi đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán họp sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018

25/07/2018

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018

16/07/2018

Họp Ban tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ “Chuyển giá- Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý hiện nay”Họp Ban tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ “Chuyển giá- Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý hiện nay”

22/06/2018

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiểm toán công nghệ thông tin cấp độ 1Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiểm toán công nghệ thông tin cấp độ 1

13/08/2018

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn Tiền Kiểm toán viênKhai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn Tiền Kiểm toán viên

23/07/2018

Khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Trưởng đoàn kiểm toánKhai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Trưởng đoàn kiểm toán

18/07/2018

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Hội thảo “Chuyển giá - Những vấn đề đặt ra  trong công tác quản lý hiện nay”Hội thảo “Chuyển giá - Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý hiện nay”

20/07/2018

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017: “Kiểm toán hoạt động việc kiểm soát xử lý đất, đá thải từ quặng khoáng sản”Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017: “Kiểm toán hoạt động việc kiểm soát xử lý đất, đá thải từ quặng khoáng sản”

16/07/2018

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: Vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng để hoàn thiện tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động các dự án hạ tầng đô thịNghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: Vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng để hoàn thiện tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động các dự án hạ tầng đô thị

21/06/2018

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Khai giảng lớp tập huấn tại Côn Đảo và Đà Nẵng tháng 4/2018Khai giảng lớp tập huấn tại Côn Đảo và Đà Nẵng tháng 4/2018

06/03/2018

Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn tại Sở y tế Thái Nguyên 12/2017Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn tại Sở y tế Thái Nguyên 12/2017

20/12/2017

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính