ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

26/06/2020

Lãnh đạo KTNN chúc mừng Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt NamLãnh đạo KTNN chúc mừng Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

19/06/2020

Hội thảo Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư FDI và vai trò của Kiểm toán Nhà nướcHội thảo Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư FDI và vai trò của Kiểm toán Nhà nước

10/06/2020

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1

25/02/2020

Khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạmKhai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạm

17/02/2020

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tếKhai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế

12/02/2020

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đổi mới tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, cơ quan Trung ương của Kiểm toán nhà nước” Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đổi mới tổ chức kiểm toán tài chính, tài sản công của các bộ, cơ quan Trung ương của Kiểm toán nhà nước”

20/07/2020

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực,  tham nhũng, lãng phí trong doanh Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh

20/07/2020

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động khoa học của KTNN 6 tháng đầu năm 2020: Cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động khoa học trong thời gian tớiHội nghị đánh giá kết quả hoạt động khoa học của KTNN 6 tháng đầu năm 2020: Cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động khoa học trong thời gian tới

10/07/2020

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

06/05/2019

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”

01/10/2018

Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính