ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Đại hội Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹpĐại hội Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

21/05/2020

Đại hội Chi bộ Chi nhánh Cửa Lò lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2022Đại hội Chi bộ Chi nhánh Cửa Lò lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2022

31/03/2020

Đại hội Chi bộ Đào tạo Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán  nhiệm kỳ 2020 - 2022Đại hội Chi bộ Đào tạo Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán nhiệm kỳ 2020 - 2022

30/03/2020

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1

25/02/2020

Khai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạmKhai giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạm

17/02/2020

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tếKhai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế

12/02/2020

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn quy định chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của Kiểm toán nhà nước khác với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác”Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn quy định chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của Kiểm toán nhà nước khác với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác”

13/05/2020

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Tổ chức kiểm toán  các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thực hiện tự chủ tài chính”Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Tổ chức kiểm toán các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thực hiện tự chủ tài chính”

11/05/2020

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  “Xây dựng phương pháp, kỹ năng phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do  Kiểm toán nhà nước thực hiện”Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng phương pháp, kỹ năng phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do Kiểm toán nhà nước thực hiện”

11/05/2020

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

06/05/2019

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”

01/10/2018

Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính