ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

21/06/2019

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

21/06/2019

Chi Đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức sinh hoạt chủ điểm năm 2019Chi Đoàn thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức sinh hoạt chủ điểm năm 2019

13/06/2019

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bảnKhai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản

03/06/2019

Họp hội đồng thẩm định tài liệu Bồi dưỡng kiểm toán nợ côngHọp hội đồng thẩm định tài liệu Bồi dưỡng kiểm toán nợ công

30/05/2019

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2

22/05/2019

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Xác định chủ đề, nội dung, mục tiêu và tiêu chí kiểm toán tại các cuộc kiểm toán hoạt động đối với ngân hàng thương mại”                                                   Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Xác định chủ đề, nội dung, mục tiêu và tiêu chí kiểm toán tại các cuộc kiểm toán hoạt động đối với ngân hàng thương mại”

21/06/2019

Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

18/06/2019

Thông báo kết quả Hội thảoThông báo kết quả Hội thảo

09/05/2019

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

06/05/2019

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”

01/10/2018

Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính