ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Công đoàn Kiểm toán nhà nước và Công đoàn Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thăm hỏi, động viên  và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khănCông đoàn Kiểm toán nhà nước và Công đoàn Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn

22/01/2021

Khai mạc giải bóng đá mini Kiểm toán nhà nước lần thứ 17Khai mạc giải bóng đá mini Kiểm toán nhà nước lần thứ 17

16/01/2021

Đảng bộ Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020Đảng bộ Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

18/12/2020

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
Khai giảng Lớp kỹ năng diễn thuyết, phát biểu, chủ trì cuộc họp cho lãnh đạo cấp VụKhai giảng Lớp kỹ năng diễn thuyết, phát biểu, chủ trì cuộc họp cho lãnh đạo cấp Vụ

20/01/2021

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1

11/01/2021

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp độ 3)Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp độ 3)

15/12/2020

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tác động của hoạt động kiểm toán đến hoàn thiện chính sách thuế  ở Việt Nam”Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tác động của hoạt động kiểm toán đến hoàn thiện chính sách thuế ở Việt Nam”

24/12/2020

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ: “Giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước”Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ: “Giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước”

21/12/2020

Quy trình và phương pháp kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nướcQuy trình và phương pháp kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước

19/12/2020

TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

06/05/2019

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”

01/10/2018

Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”

30/07/2018

Kiểm toán nhà nướcTổng Cục ThuếCổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tưNgân hàng Nhà nước Việt NamCổng thông tin điện tử Bộ Tài chính