ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Khai giảng Lớp tập huấn

Sáng ngày 24/11/2021, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường),  tổ chức khai giảng Lớp tập huấn "Phát huy vai trò quản lý nhà nước thông qua quản trị và kiểm soát nội bộ”. Đến dự buổi khai giảng có ông Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc Trường, TS. Cao Văn Bản -  nguyên Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư , Bộ Kế hoạch & Đầu tư và các học viên đến từ  Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

Trong ba ngày 25,26 và 27 tháng 4 năm 2019, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước đã tổ chức ba chương trình tập huấn thu hút hơn 500 học viên tham dự là: "Tăng cường năng lực kiểm soát nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp", "Nâng cao năng lực giám sát tài chính – kinh tế và việc quản lý, sử dụng đầu tư xây dựng cơ bản của đại biểu HĐND các cấp" và “Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư – Những khuyến nghị của Kiểm toán nhà nước” tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019
Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

Trong ba ngày 25,26 và 27 tháng 4 năm 2019, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước đã tổ chức ba chương trình tập huấn thu hút hơn 500 học viên tham dự là: "Tăng cường năng lực kiểm soát nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp", "Nâng cao năng lực giám sát tài chính – kinh tế và việc quản lý, sử dụng đầu tư xây dựng cơ bản của đại biểu HĐND các cấp" và “Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư – Những khuyến nghị của Kiểm toán nhà nước” tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”Ngày 27-30/9/2018, tại Chi nhánh Cửa Lò, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đại biểu Hội đồng nhân dân trong thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước các cấp”. Tham dự khóa học có gần 200 học viên là các đại biểu dân cử các cấp ở địa phương. Đến dự và phát biểu khai mạc, PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa – Quyền Giám đốc Trường gửi lời cảm ơn đến các đại biểu đã dành thời gian quan tâm đến các khóa học do Trường tổ chức suốt thời gian qua và nhấn mạnh trong thời gian tới sẽ đặc biệt quan tâm đến các chương trình tập huấn cho các đại biểu HĐND thông qua việc xây dựng và hoàn thiện nhiều Chuyên đề chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực. Qua đó góp phần nâng cao năng lực các đại biểu dân cử trong việc thực hiện chức năng giám sát, thẩm tra dự toán và phê chuẩn quyết toán NSĐP và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”
Khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ ngân sách cấp xã của Thành phố Phúc Yên”Ngày 28, 29/7/2018, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Phúc Yên tổ chức lớp tập huấn tại Sapa cho lãnh đạo và kế toán các đơn vị dự toán và các xã, phường trực thuộc Thành phố Phúc yên. Đến tham dự, phát biểu khai mạc và quán triệt nội quy học tập, về phía Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán có PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường, về phía Thành phố Phúc Yên có Ông Lê Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND Thành phố.
Khai giảng lớp tập huấn tại Côn Đảo và Đà Nẵng tháng 4/2018
Khai giảng lớp tập huấn tại Côn Đảo và Đà Nẵng tháng 4/2018Thực hiện chủ trương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập, trong thời gian qua đã có rất nhiều các quy định, hướng dẫn về mọi mặt hoạt động trong đó phải kể đến những sự thay đổi toàn diện về cơ chế tài chính, thuế và nghiệp vụ kế toán để phù hợp với tiến trình tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các quy định mới như Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, các quy định về thuế, cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều nội dung và cách tiếp cận hoàn toàn mới so với các cơ chế, chính sách trước đây.
Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn tại Sở y tế Thái Nguyên 12/2017
Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn tại Sở y tế Thái Nguyên 12/2017
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong 02 ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2017 tại Sở y tế Thái Nguyên.
 
Lớp tập huấn đã thu hút đối tượng học viên là các Lãnh đạo, Trưởng phó phòng, Kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác tài chính, kế toán đến từ các đơn vị Y tế công lập trực thuộc Sở y tế Thái Nguyên.
Khai giảng lớp tập huấn tại Phú Quốc tháng 10.2017
Khai giảng lớp tập huấn tại Phú Quốc tháng 10.2017Nhằm mục đích hỗ trợ kiến thức, các kỹ năng cần thiết cũng như để phòng tránh rủi ro tài chính và thuế trong các đơn vị HCSN, và góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhật các nội dung mới trong quản trị tổ chức và tài sản…; Qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính trên địa bàn cả nước, trong ba ngày từ 05/10 đến 07/10/2017, Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước đã tổ chức ba chương trình tập huấn: "Kỹ năng giám sát và sử dụng kết quả kiểm toán đối với HĐND"; “Phòng tránh rủi ro tài chính và thuế  tại các cơ quan hành chính, đơn vị SNCL” “Cập nhật các nội dung mới trong quản trị tổ chức và tài sản tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính”  tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.