ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018

Ngày 24/12/2018, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. Đến dự và chỉ đạo có GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng KTNN, các KTNN chuyên ngành…và toàn thể công chức, viên chức của Trường.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước

Sáng 01/12/2018, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước cho 70 công chức, viên chức trong ngành. Đến khai mạc kỳ thi có PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Chủ tịch Hội đồng thi, các thành viên Ban coi thi và toàn thể thí sinh.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước

Sáng 01/12/2018, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước cho 70 công chức, viên chức trong ngành. Đến khai mạc kỳ thi có PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Chủ tịch Hội đồng thi, các thành viên Ban coi thi và toàn thể thí sinh.

Thông báo kết quả Tọa đàm khoa học Tổ chức kiểm toán chuyên đề của KTNN thực trạng và giải pháp.pdf
Trường ĐT&BD Nghiệp vụ kiểm toán tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Trường ĐT&BD Nghiệp vụ kiểm toán tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng ngày 19/11/2018, tại trụ sở KTNN, số 116  Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trường ĐT&BD Nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đến dự buổi Lễ có Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh, cùng đại biểu là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN, đội ngũ giảng viên kiêm chức và tập thể, cán bộ, viên chức và người lao động của Trường.

Tọa đàm “Tổ chức kiểm toán chuyên đề của KTNN - Thực trạng và giải pháp”
Tọa đàm “Tổ chức kiểm toán chuyên đề của KTNN - Thực trạng và giải pháp”

Sáng ngày 16/11/2018, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức buổi Tọa đàm “Tổ chức kiểm toán chuyên đề của KTNN - Thực trạng và giải pháp”.  Đến dự buổi Tọa đàm có GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN, đại diện lãnh đạo các Vụ tham mưu, KTNN các chuyên ngành, KTNN các khu vực của KTNN và đông đảo các đại biểu là lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị trực thuộc KTNN tham dự. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa .Q Giám đốc Trường chủ trì và điều hành buổi Tọa đàm.

Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với vai trò của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng”
Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với vai trò của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng”Sáng ngày 29/8/2018, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, số 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với vai trò của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng”, đến dự buổi Tọa đàm có TS. Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN, GS. TS. Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng KTNN, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN trên địa bàn Hà Nội, các giảng viên kiêm chức của KTNN, các đồng chí lãnh đạo, viên chức Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán. GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN và PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường đồng chủ trì buổi Tọa đàm.
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018Chiều ngày 13/7/2018, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, định hướng hoạt động công tác 6 tháng cuối năm 2018. Dự Hội nghị kết có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và toàn thể viên chức, người lao động của Trường. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường chủ trì và điều hành Hội nghị.