ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp tập huấn tại Nha Trang dành cho đối tượng Hội đồng nhân dân

Nhằm hỗ trợ các đại biểu của cơ quan dân cử có thêm thông tin phục vụ các quyết định giám sát ngân sách địa phương cũng như tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan dân cử ở địa phương với KTNN, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức chương trình bồi dưỡng cho đại biểu HĐND các cấp với chủ đề "Một số nội dung cần lưu ý trong công tác quản lý, giám sát tài chính và ngân sách đối với đại biểu HĐND"

Ø  Lịch tập huấn:

- Thời gian: ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2017

- Địa điểm: TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Ø  Phí tham dự:

- Lớp HCSN: 2.200.000đ/hv

ü Đã bao gồm: học phí, ăn nhẹ giữa giờ, ăn trưa và tài liệu

ü Giảm 5% học phí cho nhóm 05 học viên trở lên

Ø  Nội dung chương trình, công văn và phiếu đăng ký: xem file đính kèm

Ø  Mọi thông tin lớp tập huấn liên hệ:

- Hotline: 0985 080 678 (Ms. Nga) - 0988 845 650 (Ms. Thủy)

- Email: daotaoktnn@gmail.com

- Fanpage: www.facebook.com/trungtamdv

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG