ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Chương trình tập huấn tại Nha Trang

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 6 năm 2017, Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước đã tổ chức chương trình tập huấn: "Nâng cao năng lực quản trị tài chính tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập" tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Toàn cảnh lớp tập huấn

TS. Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường và TS. Chu Thị Thủy Chung – Trưởng phòng, Cục Công sản - Bộ Tài chính là hai báo cáo viên của chương trình đã trình bày ba chuyên đề trong hai ngày tập huấn là ‘Quy trình chuẩn mực kiểm toán của KTNN và công tác chuẩn bị phục vụ hoạt động kiểm toán tại các đơn vị HCSN’, ‘Các nội dung cơ bản về đấu thầu và mua sắm theo quy trình của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước’ và ‘Hướng dẫn xây dựng quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị HCSN theo các văn bản hiện hành’.

Gần 150 học viên tham dự là chủ tài khoản, kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác tài chính kế toán tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp ở Trung ương và địa phương trên phạm vi toàn quốc 

 

 
 TS. Lê Đình Thăng giảng bài tại lớp tập huấn
 

Chương trình tập huấn đã giúp các đơn vị nắm rõ hơn các quy định mới ban hành về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước để áp dụng một cách phù hợp, hiệu quả; giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về quy trình kiểm toán và các nội dung cần chuẩn bị cho hoạt động kiểm toán; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị được kiểm toán với Kiểm toán nhà nước. Những ý kiến trao đổi, thảo luận tại lớp tập huấn đã giúp học viên tháo gỡ những vướng mắc, giảm thiểu các sai sót trong việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước nhằm thực thi công việc được đúng và hiệu quả.

  

TS. Chu Thị Thủy Chung với chuyên đề về quản lý, sử dụng TSNN

 

Sau Lớp tập huấn này, Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán dự kiến sẽ tổ chức lớp tập huấn dành cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập vào ngày 27-28/7/2017 tại Đà Nẵng và 17-18/8 tại Buôn Ma Thuột.

(Thông tin về các lớp tập huấn xin mời liên hệ Ban tổ chức: Bà Trần Thị Quỳnh Trang: 0976.719.168)

 

Thu Hà

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG