ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp tập huấn tại Đà Nẵng T7/2017 và Buôn Ma Thuột T8/2017

Luật Quản lý và sử dụng tài sản công vừa mới được Quốc hội thông qua là một bước thay đổi căn bản và toàn diện về khái niệm, phạm vi và phương thức quản lý, sử dụng tài sản công, tác động rộng lớn đến nhiều tổ chức trong nền kinh tế. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến đấu thầu, mua sắm và cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị cũng còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhằm hỗ trợ các đơn vị nắm rõ các quy định liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công, cũng như nâng cao tính tự chủ, đổi mới công tác tài chính kế toán, tránh được các rủi ro do vi phạm quy định thường được phát hiện trong quá trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước tổ chức 02 lớp tập huấn với các thông tin cụ thể như sau:

*  Lịch tập huấn:

- Lớp 01 tại Đà Nẵng: "Những điểm mới quan trọng trong Luật quản lý và sử dụng tài sản công và các vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập" ngày 27-28/7/2017

- Lớp 02 tại Buôn Ma Thuột: "Các nội dung cần lưu ý trong việc thực hiện Luật ngân sách và công tác đấu thầu mua sắm tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập" ngày 10-11/8/2017

*  Phí tham dự:

- Lớp HCSN: 3.000.000đ/hv

* Đã bao gồm: học phí, ăn nhẹ giữa giờ, ăn trưa và tài liệu

Giảm 5% học phí cho nhóm 05 học viên trở lên

*  Nội dung chương trình, công văn và phiếu đăng ký: xem file đính kèm

*  Mọi thông tin lớp tập huấn liên hệ:

- Hotline: 0976 719 168 (Ms. Trang) - 0988 845 650 (Ms. Thủy)

- Email: daotaoktnn@gmail.com

- Fanpage: www.facebook.com/trungtamdv

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG