ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Hội nghị tập huấn tại Buôn Ma Thuột, tháng 8/2017

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2017, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn: "Các nội dung cần lưu ý trong việc thực hiện Luật ngân sách, Luật quản lý sử dụng tài sản công và công tác đấu thầu mua sắm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập" “Một số nội dung cần lưu ý trong công tác quản lý, giám sát tài chính và ngân sách đối với đại biểu Hội đồng nhân dân”  tại TP Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Bà Lăng Trịnh Mai Hương, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị. Tham dự Hội nghị có TS. Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; Ông Đặng Văn Thanh – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bà Chu Thị Thủy Chung – Trưởng phòng Cục Công sản – Bộ Tài chính và Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Phó Kiểm toán trưởng KTNN KV XII là các báo cáo viên và gần 300 học viên là Lãnh đạo HĐND, UBND, đại biểu HĐND các cấp, lãnh đạo các Sở ban ngành trực thuộc và các cán bộ làm công tác kế hoạch tài chính của các đơn vị HCSN ở Trung ương và địa phương. 

 

 Bà Lăng Trịnh Mai Hương - Phó Giám đốc Trường phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị tập huấn đã giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về những quy định mới của Luật ngân sách nhà nước 2015, Luật quản lý sử dụng tài sản công và công tác đấu thầu mua sắm; giúp các đại biểu nắm được các nội dung cơ bản của Nghị định 163/2016/NĐ-CP và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị được kiểm toán với Kiểm toán nhà nước. Những ý kiến trao đổi, thảo luận tại lớp tập huấn đã giúp học viên tháo gỡ những vướng mắc, giảm thiểu các sai sót trong việc giám sát, phê chuẩn quyết toán ngân sách của đại biểu HĐND nhằm thực thi công việc được đúng và hiệu quả.

 

 TS. Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường , Báo cáo viên của lớp HĐND

 

Sau Lớp tập huấn này, Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán dự kiến sẽ tổ chức lớp tập huấn dành cho các đơn vị HCSN và doanh nghiệp vào tháng 9 tại Sapa và tháng 10 tại Phú Quốc.

 

(Thông tin về các lớp tập huấn xin mời liên hệ Ban tổ chức: Bà Trần Thị Quỳnh Trang: 0976.719.168)

Thu Hà

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG