ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp tập huấn tại SaPa tháng 9/2017

Sau khi tổ chức thành công 2 lớp tập huấn dành cho đối tượng HCSN và HĐND tháng 8 tại Buôn Ma Thuột, nhận thấy nhu cầu của học viên vẫn còn vướng mắc các vấn đề về quản lý tài chính, đầu tư, ngân sách, thuế … và để cập nhật cho học viên những điểm mới trong Luật Đầu tư công, Luật Quản lý tài sản công, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức 3 lớp tập huấn tháng 9 tại Sapa với nội dung như sau:

Ø  Lịch tập huấn:

- Lớp HĐND: "Kỹ năng giám sát ngân sách nhà nước và đầu tư công của đại biểu HĐND" ngày 14-15/9/2017

- Lớp HCSN: "Quản trị tài chính và đầu tư hiệu quả tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập” ngày 14-15/9/2017

- Lớp Doanh nghiệp: "Nâng cao năng lực quản trị tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính" ngày 15-16/9/2017

Ø  Phí tham dự:

- Lớp HĐND: 2.200.000đ/hv

- Lớp HCSN: 2.800.000đ/hv

- Lớp DN: 2.500.000đ/hv

ü Đã bao gồm: chi phí tập huấn; ăn nhẹ giữa giờ; ăn trưa và tài liệu

ü Giảm 5% học phí cho nhóm 05 học viên trở lên

Ø  Nội dung chương trình, công văn và phiếu đăng ký: xem file đính kèm

Ø  Mọi thông tin lớp tập huấn liên hệ:

- Hotline: 0976 719 168 (Ms. Trang) - 0988 845 650 (Ms. Thủy)

- Email: daotaoktnn@gmail.com

- Fanpage: www.facebook.com/trungtamdv

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG