ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Lớp tập huấn tại Sapa
Nhằm mục đích hỗ trợ kiến thức, các kỹ năng cần thiết cũng như cập nhật các văn bản mới về Luật đầu tư công, quản lý sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, và góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm soát và quản trị tốt các rủi ro về tài chính, tài sản, thuế…; Qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính đầu tư trên địa bàn cả nước, trong ba ngày từ 14/9 đến 16/9/2017, Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước đã tổ chức ba chương trình tập huấn: "Kỹ năng giám sát ngân sách nhà nước và đầu tư công của đại biểu HĐND"; “Quản trị tài chính và đầu tư hiệu quả tại các cơ quan nhà nước, đơn vị SNCL” “Nâng cao năng lực quản trị tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính”  tại Thị trấn SaPa, tỉnh Lào Cai.
Ths. Lê Minh Nam giới thiệu bài giảng
Tham dự chương trình tập huấn có ông Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; bà Lăng Trịnh Mai Hương – Phó Giám đốc Trường; PGS.TS Lê Huy Trọng – Kiểm toán trưởng KTNN CN V; PGS.TS Doãn Hồng Nhung – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Quốc gia HN; Ông Lê Minh Nam – Phó Kiểm toán trưởng KTNN CN6 và ông Hoàng Đức Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty kiểm toán PwC VN. Cùng gần 200 học viên tham dự là chủ tài khoản, kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác tài chính kế toán tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp; là lãnh đạo và Thường trực HĐND, đại biểu HĐND các cấp; Lãnh đạo và chuyên viên Ban kinh tế ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng phó các phòng ban bộ phận … ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc.
 Bà Lăng Trịnh Mai Hương, PGS.TS Doãn Hồng Nhung và tập thể học viên lớp HĐND
 
Đợt tập huấn này đã giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về những lưu ý trong Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, nắm rõ quy trình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, lưu ý về thanh tra kiểm toán thuế và xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong DN và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị được kiểm toán với Kiểm toán nhà nước. Tại lớp tập huấn các giảng viên đã trao đổi, trả lời các câu hỏi của các học viên liên quan đến những vướng mắc trong quá trình triển khai công việc. nh đạo và Thường trực HĐND, đại biểu HĐND các cấp; Lãnh đạo và chuyên viên Ban kinh tế ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng phó các phòng ban bộ phận … ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc.

Sau Lớp tập huấn này, Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán sẽ tổ chức lớp tập huấn dành cho các đơn vị từ 4/10-6/10/2017 tại Phú Quốc.

(Thông tin về các lớp tập huấn xin mời liên hệ Ban tổ chức: Bà Trần Thị Quỳnh Trang: 0976.719.168) :white'>Tại lớp tập huấn các giảng viên đã trao đổi, trả lời các câu hỏi của các học viên liên quan đến những vướng mắc trong quá trình triển khai công việc. nh đạo và Thường trực HĐND, đại biểu HĐND các cấp; Lãnh đạo và chuyên viên Ban kinh tế ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng phó các phòng ban bộ phận … ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc.
 
Thu Hà

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG