ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp tập huấn tại Phú Quốc tháng 10.2017
Nhằm mục đích hỗ trợ kiến thức, các kỹ năng cần thiết cũng như để phòng tránh rủi ro tài chính và thuế trong các đơn vị HCSN, và góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhật các nội dung mới trong quản trị tổ chức và tài sản…; Qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính trên địa bàn cả nước, trong ba ngày từ 05/10 đến 07/10/2017, Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước đã tổ chức ba chương trình tập huấn: "Kỹ năng giám sát và sử dụng kết quả kiểm toán đối với HĐND"; “Phòng tránh rủi ro tài chính và thuế  tại các cơ quan hành chính, đơn vị SNCL” “Cập nhật các nội dung mới trong quản trị tổ chức và tài sản tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính”  tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Tham dự chương trình tập huấn có ông Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; bà Lăng Trịnh Mai Hương – Phó Giám đốc Trường; Ông Phạm Đình Cường – Nguyên Cục trưởng Cục quản lý công sản – Bộ Tài chính và PGS.TS Đặng Văn Thanh – Nguyễn Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và ngân sách Quốc hội – Chủ tịch Hội kế toán kiểm toán VN. Cùng hơn 200 học viên tham dự là chủ tài khoản, kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác tài chính kế toán tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp; là lãnh đạo và Thường trực HĐND, đại biểu HĐND các cấp; Lãnh đạo và chuyên viên Ban kinh tế ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng phó các phòng ban bộ phận … ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc. 
 
 
 
Đợt tập huấn này đã giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về hệ thống thông tin phục vụ quyết định giám sát ngân sách địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia của HĐND, các lưu ý về thuế và cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị HCSN cũng như các DN và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị được kiểm toán với Kiểm toán nhà nước. Tại lớp tập huấn các giảng viên đã trao đổi, trả lời các câu hỏi của các học viên liên quan đến những vướng mắc trong quá trình triển khai công việc. các cấp; Lãnh đạo và chuyên viên Ban kinh tế ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng phó các phòng ban bộ phận … ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc. 
 

Sau Lớp tập huấn này, Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán dự kiến sẽ tổ chức lớp tập huấn dành cho các đơn vị tháng 11 và 12 tại Hà Nội và TP HCM.

(Thông tin về các lớp tập huấn xin mời liên hệ Ban tổ chức: Bà Trần Thị Quỳnh Trang: 0976.719.168)

�n vị được kiểm toán với Kiểm toán nhà nước. Tại lớp tập huấn các giảng viên đã trao đổi, trả lời các câu hỏi của các học viên liên quan đến những vướng mắc trong quá trình triển khai công việc. các cấp; Lãnh đạo và chuyên viên Ban kinh tế ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng phó các phòng ban bộ phận … ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc. 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG