ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn tại Sở y tế Thái Nguyên 12/2017
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong 02 ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2017 tại Sở y tế Thái Nguyên.
 
Lớp tập huấn đã thu hút đối tượng học viên là các Lãnh đạo, Trưởng phó phòng, Kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác tài chính, kế toán đến từ các đơn vị Y tế công lập trực thuộc Sở y tế Thái Nguyên.

Tại lớp tập huấn, Tiến sĩ Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề (Vacpa) trình bày về Thông tư 107/2017/TT-BTC thay thế cho Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010. Thông tư ra đời nhằm đáp ứng các yêu cầu mới, phù hợp với bối cảnh thực tiễn, phù hợp với Luật NSNN 2015, Luật Kế toán 2015 và các cơ chế, chính sách tài chính hiện nay.

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành đã thay đổi căn bản, toàn diện hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp hạch toán kế toán, chuyển từ kế toán cơ sở tiền mặt sang kế toán cơ sở dồn tích.

Nhằm hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Sở y tế Thái Nguyên cập nhật, hướng dẫn, hệ thống hóa những điểm thay đổi cốt lõi, giúp cho kế toán các đơn vị trong Sở nắm vững và triển khai áp dụng thành thạo Chế độ kế toán mới trong năm tài chính 2018. 
 

Sau Lớp tập huấn này, các đơn vị có nhu cầu mở lớp chuyên sâu về Thông tư 107/2017/TT-BTC liên hệ với Trường để được tư vấn.

(Thông tin về các lớp tập huấn xin mời liên hệ Ban tổ chức: Bà Đoàn Lê Nga: 0985.080.678)
 
Quỳnh Trang

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG