ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Khai giảng lớp tập huấn tại Côn Đảo và Đà Nẵng tháng 4/2018
Thực hiện chủ trương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập, trong thời gian qua đã có rất nhiều các quy định, hướng dẫn về mọi mặt hoạt động trong đó phải kể đến những sự thay đổi toàn diện về cơ chế tài chính, thuế và nghiệp vụ kế toán để phù hợp với tiến trình tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các quy định mới như Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, các quy định về thuế, cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều nội dung và cách tiếp cận hoàn toàn mới so với các cơ chế, chính sách trước đây.

Nhằm hỗ trợ các đơn vị triển khai các quy định mới một cách phù hợp, linh hoạt và hiệu quả, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước tổ chức 02 lớp tập huấn với các thông tin cụ thể như sau:

Ø  Lịch tập huấn:

- Lớp HCSN: "Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và quản trị rủi ro về thuế tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập" ngày 10-11/4/2018 - Tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Lớp HCSN: "Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2018 và cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập” ngày 26-27/4/2018 - Tại TP. Đà Nẵng

Ø  Phí tham dự:

- Lớp HCSN tại Côn Đảo: 3.000.000đ/hv

- Lớp HCSN tại Đà Nẵng: 2.800.000đ/hv

ü Không bao gồm: chi phí đi lại và ăn nghỉ của học viên

ü Giảm 5% học phí cho nhóm 05 học viên trở lên

Ø  Nội dung chương trình, công văn và phiếu đăng ký: xem file đính kèm 

Ø  Mọi thông tin lớp tập huấn liên hệ:

- Hotline: 0985 080 678 (Ms. Nga) - 0988 845 650 (Ms. Thủy)

- Email: daotaoktnn@gmail.com

- Fanpage: www.facebook.com/trungtamdv
 
 
 
 
 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG