ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “ Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá nợ công trong hoạt động kiểm toán của KTNN”

Ngày 20/12/2018, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: “Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá nợ công trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước” do TS. Lê Hoài Nam và ThS. Vũ Thị Thùy Dương làm chủ nhiệm. Tham dự buổi nghiệm thu có PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa - Quyền Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định.

Đề tài “Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá nợ công trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước” được kết cấu thành 2 chương, Chương 1: Tổng quan về chỉ số đánh giá nợ công, sử dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN; Chương 2: Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá nợ công trong hoạt động kiểm toán của KTNN.

Theo Ban chủ nhiệm đề tài, nợ công và giám sát nợ công đang là chủ đề quản lý mang tính thời sự trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt  với hàng loạt cuộc khủng hoảng mà nguyên nhân sâu xa là mất kiểm soát của chính phủ với nợ công và Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Vì vậy, việc kiểm toán của KTNN đối với việc quản lý nợ công là một nội dung tất yếu và quan trọng trong hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quản lý và sử dụng các khoản nợ công, qua đây còn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý nợ công của KTNN để có những giải pháp khắc phục, giúp cho việc kiểm toán quản lý nợ công được hiệu quả.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp các ý kiến về nội dung, kết cấu của đề tài, dung lượng các chương… để Ban chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, giúp đề tài được hoàn thiện đạt chất lượng tốt hơn.

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu của Ban đề tài. Để hoàn thiện đề tài, Ban đề tài cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Hội đồng nghiệm thu, đồng thời đề tài cần hoàn thiện phần mở đầu, kết cấu cần logic cân đối, nhất quán một số khái niệm trong đề tài... để Đề tài đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Kết quả đề tài xếp loại:  Xuất sắc./.

KH

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG