ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phân tích, đánh giá vấn đề bội chi NSNN và nợ công giai đoạn 2011 - 2017 trong kiểm toán Quyết toán ngân sách nhà nước và định hướng kiểm toán giai đoạn 2019 - 2020”

Sáng 17/1/2019, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phân tích, đánh giá vấn đề bội chi NSNN và nợ công giai đoạn 2011 - 2017 trong kiểm toán Quyết toán ngân sách nhà nước và định hướng kiểm toán giai đoạn 2019 - 2020” do PGS,TS Nguyễn Đình Hòa, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm chủ nhiệm. GS,TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Khoa học KTNN là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) và nợ công là các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng bậc nhất phản ánh sức khỏe cũng như trạng thái phát triển bền vững của nền kinh tế quốc dân của một quốc gia. Đây cũng là chỉ số quan trọng để các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, trung hạn cũng như dài hạn và mục tiêu để điều hành chính sách đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững. Bội chi NSNN và nợ công có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau rất chặt chẽ; cái này là tiền đề nhưng đồng thời cũng là hệ quả của cái kia một cách biện chứng theo những cơ chế nhất định. Đây đồng thời cũng là những chỉ số quan trọng mà các định chế tài chính quốc tế rất quan tâm theo dõi một cách sát sao vì chúng là những căn cứ để đánh giá mức độ uy tín của quốc gia trong việc tiếp cận các nguồn lực tài chính cũng như sự hấp dẫn đầu tư đối với đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

Kiểm toán nhà nước (KTNN) với tư cách là một cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công giúp Quốc hội và Chính phủ quản lý điều hành có hiệu quả ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Một mặt KTNN không chỉ góp phần quản lý chặt chẽ các khoản chi tiêu công, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí, mà mặt khác quan trọng hơn KTNN phải góp phần tư vấn giúp Chính phủ hoạch định và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp làm cho đồng tiền thuế của nhân dân và các nguồn lực khác của quốc gia được sử dụng một cách hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự lành mạnh, bền vững nền tài chính quốc gia, góp phần thiết thực vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Một trong những nội dung quan trọng của kiểm toán hoạt động là KTNN phải đánh giá được chính sách kinh tế vĩ mô từ khâu hoạch định cho đến khâu điều hành của Chính phủ. Bội chi NSNN và nợ công là đối tượng kiểm toán của KTNN nên việc nghiên cứu các chỉ tiêu này và mối quan hệ giữa chúng có ý nghĩa rất quan trọng đối với KTNN không những từ góc độ lý luận mà còn từ góc độ thực tiễn để nâng cao vai trò và giá trị cũng như lợi ích hoạt động của KTNN.

Với những lý do đó, thông qua việc phân tích đánh giá vấn đề bội chi NSNN và nợ công trong kiểm toán Quyết toán NSNN giai đoạn 2011-2017, Ban đề tài đề xuất những nội dung cần phân tích đánh giá trong kiểm toán Quyết toán NSNN về bội chi NSNN trong mối quan hệ với nợ công giai đoạn 2019-2020 qua đó có căn cứ kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ trong vấn đề xử lý bội chi NSNN với nợ công để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và an toàn nợ công. Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung: Những vấn đề lý luận chung về phân tích đánh giá bội chi NSNN và nợ công trong kiểm toán Quyết toán NSNN; Thực trạng phân tích, đánh giá bội chi NSNN và nợ công trong kiểm toán Quyết toán NSNN giai đoạn 2011-2017; Đề xuất định hướng nội dung phân tích đánh giá bội chi NSNN và nợ công trong kiểm toán Quyết toán NSNN giai đoạn 2019 -2020; các kiến nghị để xử lý tốt mối quan hệ giữa bội chi NSNN và nợ công.   

Đề tài được kết cấu thành 3 chương: Những vấn đề lý luận chung về phân tích đánh giá bội chi NSNN và nợ công trong kiểm toán Quyết toán NSNN; Thực trạng phân tích, đánh giá bội chi NSNN và nợ công trong kiểm toán Quyết toán NSNN giai đoạn 2011-2016; Đề xuất định hướng nội dung phân tích đánh giá bội chi NSNN và nợ công trong kiểm toán Quyết toán NSNN giai đoạn 2017 - 2020.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã thẳng thắn trao đổi, góp ý về đề tài. Thay mặt Hội đồng, GS,TS Đoàn Xuân Tiên yêu cầu đề tài cần có những phân tích, đánh giá xu hướng bội chi ngân sách, nợ công; nguyên nhân về cơ chế, chính sách, điều hành của Chính phủ liên quan đến bội chi, nợ công thông qua kết quả kiểm toán quyết toán NSNN giai đoạn 2011-2015. Từ đó, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý NSNN, bội chi ngân sách, nợ công. Đề tài cần bổ sung kiến nghị đối với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT... cần có những phân tích, đánh giá về bội chi, nợ công khi lập quyết toán NSNN; bổ sung các nội dung phân tích, đánh giá bội chi ngân sách, nợ công trong kiểm toán quyết toán NSNN; kiến nghị về công tác tổ chức kiểm toán quyết toán NSNN liên quan đến vấn đề bội chi, nợ công; bổ sung phân tích, đánh giá tác động, hệ lụy của bội chi, nợ công đến tính bền vững của NSNN.

Đề tài xếp loại Khá./.

Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG