ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Hội đồng khoa học KTNN tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018

Ngày 25/1/2019, Hội đồng khoa học KTNN tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019, dự buổi tổng kết có GS.TS Đoàn Xuân Tiên – Chủ tịch Hội đồng khoa học, Phó Tổng KTNN; TS. Vũ Văn Họa – Phó Tổng KTNN và các thành viên trong Hội đồng khoa học của ngành.

Thay mặt Hội đồng khoa học của KTNN, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học của KTNN đã báo cáo với Hội đồng khoa học những kết quả hoạt động của Hội đồng năm vừa qua, cụ thể: Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai hoạt động của Hội đồng khoa học nhiệm kỳ VIII (2018 – 2020) được thành lập theo Quyết định số 1790/QĐ-KTNN ngày 06/12/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Với mục tiêu hoạt động khoa học đi trước thúc đẩy hoạt động kiểm toán, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với hoạt động kiểm toán và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động khoa học của KTNN năm 2018 đã đạt được những kết quả cụ thể như đã xây dựng và hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học. Điểm khác biệt nổi bật của Quy chế mới so với Quy chế cũ ban hành theo Quyết định số 1714/QĐ-KTNN là đã quy định rõ Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện chức năng quản lý khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện chức năng Văn phòng Hội đồng Khoa học và tổ chức các hoạt động của Văn phòng Hội đồng Khoa học. Quy chế này đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Hội đồng khoa học, tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng khoa học tham gia một cách toàn diện hơn vào các hoạt động khoa học của Ngành.

Năm 2018, Hội đồng khoa học đã tổ chức nghiệm thu được 9 đề tài cấp Bộ (trong đó có 7 đề tài chuyển tiếp từ năm 2016 và 2017); nghiệm thu 15 đề tài NCKH cấp cơ sở có kinh phí, 20 đề tài NCKH cấp cơ sở tự túc kinh phí.

Bên cạnh đó, Hội đồng Khoa học đã tham mưu cho Tổng KTNN tổ chức 02 cuộc hội thảo với chủ đề: “Chuyển giá – Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý hiện nay”; và “Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra”. Các hội thảo đều được đánh giá cao về nội dung và được dư luận xã hội quan tâm.

Hội đồng đã xét chọn được 13 đề tài cấp Bộ, 17 đề tài NCKH cấp cơ sở, 8 đề tài NCKH cấp cơ sở tự túc kinh phí để đưa vào Kế hoạch KHCN năm 2019.

Phát biểu tại buổi tổng kết, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến đối với hoạt động khoa học của Ngành từ việc xét duyệt đề tài đến việc nghiệm thu và ứng dụng của đề tài, việc phối kết hợp giữa đơn vị quản lý đề tài với các đơn vị trong ngành để đánh giá kết quả việc ứng dụng đề tài vào thực tế…

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại buổi tổng kết, GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội đồng khoa học của Ngành đã ghi nhận những kết quả hoạt động của Hội đồng khoa học của Ngành năm vừa qua và nhấn mạnh hoạt động nhiệm vụ khoa học thời gian tới cần: Lựa chọn đề tài khoa học có chất lượng để nghiên cứu, đồng ý để Trường nghiên cứu đề tài về việc thành lập Học viện Kiểm toán, các cuộc hội thảo khoa học năm 2019 cần đảm bảo nội dung, chất lượng, xem xét lại tên ở một số cuộc Hội thảo cho đảm bảo khoa học, đúng với nội dung; các định hướng hoạt động năm 2019 cần rà soát lại sao cho cụ thể, chi tiết hơn…

Nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, GS.TS Đoàn Xuân Tiên chúc các thành viên trong Hội đồng khoa học và gia đình sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG