ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BT, PPP

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Kiểm toán nhà nước, sáng 11/3/2019, tại Trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BT, PPP theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 21/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Tham dự buổi khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường cùng hơn 30 học viên của lớp.

Lớp học diễn ra trong 02 ngày 11&12/3/2019 với thời lượng 16 tiết. Chương trình học trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho học viên về lĩnh vực kiểm toán các dự án BT, PPP như một số đặc thù của dự án đầu tư theo hình thức PPP, các tồn tại, bất cập trong thực hiện kiểm toán đối với dự án đầu tư theo hợp đồng BOT...

Phát biểu trong lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cho đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước. Để lớp học đảm bảo mục tiêu bồi dưỡng đã đề ra, Ban quản lý lớp học và các học viên cần phối hợp tổ chức học tập một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Phương Dung

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG