ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Chi đoàn thanh niên Trường tổ chức lớp tập huấn nội bộ “Cơ chế tự chủ của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán”

Được sự đồng ý của cấp ủy, lãnh đạo Trường, ngày 03/5/2019, chi đoàn Trường đã tổ chức Lớp tập huấn nội bộ cho đoàn viên thanh niên với chủ đề “Cơ chế tự chủ của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán”. Mục đích của lớp học là tập trung cung cấp cho đoàn viên thanh niên Trường kiến thức cơ bản về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nói riêng. Đây là nội dung quan trọng giúp nâng cao hiểu biết cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên về cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước hiện hành.

Tại lớp tập huấn, Thạc sỹ Dương Đức Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Trường, đã tận tình truyền đạt kiến thức, bài giảng cô đọng, súc tích, dễ hiểu giúp các đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về cơ chế tự chủ tài chính của Trường; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong nội bộ cũng như các chính sách, cơ chế liên quan.

Lớp tập huấn diễn ra trong không khí tập trung, nghiêm túc, các đoàn viên thanh niên đã nhiệt tình trao đổi, thảo luận theo các gợi ý được giảng viên đưa ra.

Lớp tập huấn là hoạt động nằm trong chương trình hoạt động năm 2019 của Chi đoàn Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên, thanh niên của Trường.

Bùi Bích Thủy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG