ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Chương trình tập huấn tại Quy Nhơn tháng 4/2019

Trong ba ngày 25,26 và 27 tháng 4 năm 2019, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước đã tổ chức ba chương trình tập huấn thu hút hơn 500 học viên tham dự là: "Tăng cường năng lực kiểm soát nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp", "Nâng cao năng lực giám sát tài chính – kinh tế và việc quản lý, sử dụng đầu tư xây dựng cơ bản của đại biểu HĐND các cấp" và “Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư – Những khuyến nghị của Kiểm toán nhà nước” tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

PGS,TS. Nguyễn Đình Hòa, Quyền Giám đốc Trường ĐT  & BD nghiệp vụ kiểm toán đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị. Tham dự chương trình còn có các báo cáo viên: Ông Đinh Trọng Hanh – Nguyên Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực X, Ông Bùi Đức Thụ - Thành viên Hội đồng tư vấn tài chính – giám sát tiền tệ quốc gia, Ông Hoàng Thọ Vinh – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Xây dựng và Ông Vương Văn Quang – Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, KTNN.

Học viên tham dự chương trình tập huấn hầu hết là lãnh đạo HĐND & UBND các cấp; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trực thuộc; lãnh đạo và các cán bộ làm công tác kế hoạch tài chính của các đơn vị HCSN ở Trung ương và địa phương; lãnh đạo và thường trực HĐND, đại biểu HĐND các cấp; lãnh đạo và chuyên viên Ban kinh tế ngân sách; lãnh đạo và kế toán các Ban QLDA.

Chương trình tập huấn đã giúp các đại biểu nắm rõ hơn các quy định mới ban hành của Nhà nước và áp dụng chúng một cách phù hợp, hiệu quả; Nâng cao vai trò và năng lực giám sát của HĐND các cấp về tài chính kinh tế cũng như việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong công tác kiểm soát nội bộ của các cơ quan nhà nước và đơn vị HCSN; Tháo gỡ những vướng mắc về chuẩn bị hồ sơ dự thầu hay đấu thầu và quyết toán trong các Ban QLDA. Những ý kiến trao đổi, thảo luận tại lớp tập huấn đã giúp học viên tháo gỡ những vướng mắc, hiểu và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, hạn chế thấp nhất những sai sót trong việc sử dụng ngân sách.

Sau Lớp tập huấn này, Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán đã nhận được những phản hồi tích cực về các lớp tập huấn như: công tác tổ chức và hỗ trợ hành chính chuyên nghiệp; các chuyên đề tập huấn bổ ích, thiết thực, giảng viên có kinh nghiệm,…

Thu Hà

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG