ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng 20/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, Phó Giám đốc Lăng Trịnh Mai Hương cho biết, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động công tác, tích cực và quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ngay từ đầu năm. Báo cáo đã nêu bật những kết quả mà Trường đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019. Cụ thể:

Về công tác đào tạo bồi dưỡng: Trường đã tổ chức thẩm định tài liệu bồi dưỡng kiểm toán công nghệ thông tin; kiểm toán nợ công; kiểm toán việc quản lý đất đai; kiểm toán môi trường. Hoàn thiện việc biên soạn tài liệu các chương trình kỹ năng kiểm toán NSNN; kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp; kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư; kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng; kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia. Trình Lãnh đạo KTNN duyệt đề cương bài giảng kiến thức cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản; kiến thức về kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức PPP; kiểm toán chuyên đề về quản lý thu thuế xuất khẩu; kiểm toán chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Công tác tổ chức, quản lý lớp học đã đi vào chuyên nghiệp; kỷ luật, kỷ cương ý thức tự giác học tập của học viên được nâng cao; sự gắn kết giữa công tác tổ chức, quản lý đào tạo bồi dưỡng của Trường với các đơn vị trực thuộc KTNN bằng việc kịp thời thông báo về ý thức và kết quả học tập của các học viên đến lãnh đạo các đơn vị có học viên tham gia học tập.

Về công tác nghiên cứu và quản lý khoa học: Trường đã tổ chức xét duyệt thuyết minh, đề cương 14 đề tài cấp Bộ, 19 đề tài cấp Cơ sở có kinh phí và 08 đề tài cấp Cơ sở tự túc kinh phí năm 2019; triển khai ký hợp đồng với các Ban đề tài; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học năm 2020; tổ chức nghiệm thu 2/10 đề tài cấp Bộ 2018; nghiệm thu 9/15 đề tài cấp Cơ sở 2018.

Đặc biệt, chỉ trong 6 tháng đầu năm Trường đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 05 Hội thảo khoa học gồm “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập - vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN”, “Cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập - vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN”, “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực KTNN góp phần phòng, chống tham nhũng - thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, “Quản lý thuế và vai trò của KTNN” và “KTNN trong tiến trình phát triển đất nước”; in ấn, phát hành 03 cuốn tài liệu phục vụ đại biểu Quốc hội.

Về hoạt động sự nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trường đã triển khai được 07 lớp tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến cập nhật các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công, góp phần truyền thông các hoạt động của ngành. Các lớp học nhận được sự đánh giá cao của xã hội.

Công tác Đảng – đoàn thể cũng có ghi nhận những hoạt động bổ ích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Kiểm toán nhà nước phát động phong trào thể thao, sáng tác văn học nghệ thuật. Thông qua hoạt động này Trường đã huy động các nguồn lực, phát huy sự chủ động sáng tạo của từng cá nhân và tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong Trường.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 nhận được sự đồng tình nhất trí cao của các đại biểu tham dự Hội nghị. Tại Hội nghị, đại diện một số phòng chuyên môn của Trường đã trao đổi, chia sẽ những khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực.

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước  phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Đoàn Xuân tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Trường, trong điều kiện còn gặp những khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất, cơ chế. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu tăng cường áp dụng công nghệ trong công tác quản lý khoa học, đào tạo và bồi dưỡng; chủ động  phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học cũng như chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Để thực hiện thành công kế hoạch công tác cuối năm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị lãnh đạo Trường cùng toàn thể viên chức, người lao động trong Trường duy trì đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; nâng cao tính trách nhiệm; tăng cường đổi mới, sáng tạo trong công việc. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ sự tin tưởng Trường sẽ tập trung giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao, hướng tới thành lập Học viện trong tương lai.

PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường phát biểu 

Thay mặt tập thể công chức, viên chức và người lao động Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, PGS. TS Nguyễn Đình Hòa - Quyền Giám đốc trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ghi nhận kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc KTNN trong thời gian qua. Ông Nguyễn Đình Hòa khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên, những phát biểu tại Hội nghị, Trường sẽ tập trung toàn nguồn lực tạo ra sự đồng thuận, trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Đức

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG