ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên năm 2019

Thực hiện Quyết định 1310/QĐ-KTNN ngày 11/7/2019 của Kiểm toán nhà nước về việc triệu tập công chức tham gia Lớp bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên, sáng ngày 15/7/2019, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp học tại Chi nhánh Cửa Lò. Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Hữu Hiểu - Trưởng khoa Cơ sở, giảng viên; Ông Đoàn Thanh Bình – Trưởng Chi nhánh Cửa lò và 37 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc KTNN.

Chương trình bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên năm 2019 đã có nhiều điều chỉnh so với chương trình trước đây. Cụ thể, về nội dung: Chương trình rút ngắn từ 644 tiết xuống còn 444 tiết (giảm 04 chuyên đề so với chương trình cũ). Với 15 chuyên đề, chương trình được chia làm 02 hợp phần gồm khối kiến thức cơ sở chuyên môn (08 chuyên đề và khối kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp (07 chuyên đề).

Về việc miễn học, theo quy định mới, chỉ xét miễn học Chương trình bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên đối với đối tượng là công chức, viên chức được tiếp nhận về Kiểm toán nhà nước có bằng Tiến sĩ trở lên và công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính trở lên. Không thực hiện miễn học, miễn thi từng môn học như trước đây.

Để hoàn thành chương trình, học viên cần tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp theo đúng quy chế, hoàn thành các bài kiểm tra đối với từng chuyên đề và 01 bài thu hoạch cuối khóa.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng và đây là một trong những điều kiện để các học viên tiếp tục tham gia Chương trình bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên.

Theo kế hoạch, lớp học diễn ra từ ngày 15/7 đến ngày 01/10/2019.

 Phạm Thủy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG