ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Sáng ngày 21/8/2019, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp Bồi dưỡng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp. Đến dự và chỉ đạo buổi khai mạc lớp học có PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường và các học viên của lớp học theo quyết định.

Tại lớp học này, 50 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc KTNN được phân công kiểm toán trong lĩnh vực DNNN (có từ 4-8 năm kinh nghiệm); các đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán báo cáo tài chính sẽ được giảng viên truyền đạt những nội dung, như: Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính; hướng dẫn chuyên sâu về một số vấn đề trọng tâm trong kiểm toán tài chính; kỹ năng kiểm toán một số khoản mục chủ yếu trên báo cáo tài chính doanh nghiệp và các rủi ro kiểm toán thường gặp…

Qua lớp học này sẽ giúp các học viên có thêm cơ hội để học hỏi, giao lưu, chia sẻ những tình huống và khó khăn thường gặp trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp để các giảng viên giải đáp và có những hướng dẫn cụ thể giúp cho việc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp được thuận lợi, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Q Giám đốc Trường nhấn mạnh: Đây là chương trình đào tạo quan trọng được Tổng KTNN chỉ đạo Trường tổ chức triển khai để nâng cao năng lực cho các KTV.  Do vậy, đồng chí Q. Giám đốc Trường đề nghị các học viên tập trung học tập tốt, thực hiện tốt quy chế của lớp học để lớp học đạt chất lượng và kế hoạch đã đề ra.

Lớp học diễn ra từ ngày 21 - 23/8/2019.

                                                                                                                                    Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG