ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Tọa đàm “Số hóa, chuyển đổi số và một số vấn đề đặt ra”

Ngày 13/11/2019, tại Cục thuế tỉnh Bắc Giang, Chi đoàn thanh niên Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã phối hợp với Chi đoàn Cục thuế tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi Tọa đàm “Số hóa, chuyển đổi số và một số vấn đề đặt ra”. Tham dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám Trường, TS. Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành III, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN; ông Phạm Văn Thịnh – Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bắc Giang, ông Đỗ Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bắc Giang; Bà Mai Thị Hồng Nhung, đại diện Đoàn các cơ quan tỉnh Bắc Giang cùng các đoàn viên thanh niên của hai chi đoàn. GS.TSKH. Hồ Tú Bảo - Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện John Von Neumann, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh làm diễn giả của buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, GS.TSKH. Hồ Tú Bảo đã chia sẻ với các đoàn viên thanh niên của hai Chi đoàn những nội dung chính về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là các nội dung về chuyển đổi số là gì; có cần phải chuyển đổi số không; các phương diện của chuyển đổi số là gì; lộ trình chuyển đổi số; yếu tố thành công của chuyển đổi số. Ngoài ra, một số nội dung về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng được GS.TSKH. Hồ Tú Bảo đề cập tới các đoàn viên giúp các bạn trẻ thấy được tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong thời đại hiện nay khi nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Cũng trong buổi tọa đàm, GS.TSKH. Hồ Tú Bảo đã giới thiệu về các nhóm chuyển đổi số của KTNN, như hiện đại hóa hạ tầng CNTT và hạ tầng dữ liệu của KTNN; xây dựng các cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức của KTNN; phát triển và ứng dụng phân tích dữ liệu để kiểm toán số…. và chuyển đổi số đối với hoạt động của ngành thuế.

 

 

Sau phần trình bày của GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, các đoàn viên thanh niên của hai chi đoàn đã cùng nhau thảo luận và đặt các câu hỏi để trao đổi và đối thoại với GS.TSKH. Hồ Tú Bảo về những vấn đề đặt ra đối với nội dung chuyển đổi số và việc vận dụng việc chuyển đổi số vào hoạt động kiểm toán và hoạt động của ngành thuế.

Ông Phạm Ngọc Thịnh - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bắc Giang 
 

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, ông Phạm Văn Thịnh - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bắc Giang ghi nhận những ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên hai Chi đoàn về buổi tọa đàm và cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán đã tạo điều kiện để hai Chi đoàn tổ chức tọa đàm thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, ông Phạm Văn Thịnh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến GS.TSKH. Hồ Tú Bảo đã chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm quý báu của mình về chuyển đổi số cho các đoàn viên của hai Chi đoàn, những kiến thức lĩnh hội được sẽ là những hành trang quý báu để các bạn trẻ vận dụng và thực hiện tốt vào trong công việc hàng ngày cũng như lộ trình công việc trong tương lai của mỗi người.

                                                                            

KH

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG