ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng Lớp Kiểm toán viên chính (lớp 2/2019) tại Cửa Lò

Sáng ngày 18/11/2019, tại Chi nhánh Cửa Lò, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Kiểm toán viên chính theo Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 24/02/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Đến dự lễ khai giảng có ông Đoàn Thanh Bình – Trưởng Chi nhánh Cửa Lò, PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa, nguyên Quyền Giám đốc Trường, giảng viên của lớp học và gần 70 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Chương trình đào tạo diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 16/12/2019 với thời lượng 144 tiết được chia thành 09 chuyên đề: Phân tích, đánh giá chính sách tài chính, chính sách tiền tệ và nợ công; Phân tích báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; Xây dựng Kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quản kiểm toán năm; Đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN; Nội dung, phương pháp tổ chức quản lý hoạt động Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán; Tổ chức kiểm toán chuyên đề; Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công; Lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán; Kỹ năng lãnh đạo của kiểm toán viên chính. Chương trình học nhằm mục đích trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho học viên về lĩnh vực kiểm toán. Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng dạy, lớp học lần này có sự tham gia giảng dạy có 02 Phó Tổng KTNN và các lãnh đạo cấp Vụ, là những người có thâm niên và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực kiểm toán.

Để hoàn thành chương trình đào tạo, học viên cần tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp theo đúng quy chế, hoàn thành 01 bài kiểm tra đối với mỗi chuyên đề và 01 bài viết thu hoạch cuối khóa học.

Phương Dung

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG