ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2 và Lớp Bồi dưỡng quốc phòng – an ninh đối tượng 4

Sáng ngày 02/12/2019, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2, tới sự buổi Lễ khai giảng có ông Nguyễn Huy Hoàng- Phó Giám đốc Trường, ông Nguyễn Minh Giang – Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II, giảng viên cùng các học viên theo Quyết định.

Tại khóa học này, 42 học viên của các đơn vị trực thuộc KTNN các chuyên ngành, khu vực, đơn vị tham mưu sẽ được học các chuyên đề: Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu trong kiểm toán tài chính tại các doanh nghiệp; Tìm hiểu các quy định và phương pháp lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp và vấn đề cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính doanh nghiệp; Kỹ năng kiểm toán đánh  giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động của doanh nghiệp.

 

Phát biểu tại lớp học, ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc Trường nhấn mạnh: kiểm toán doanh nghiệp nhà nước là nội dung quan trọng  trong hoạt động kiểm toán của KTNN, việc trang bị kiến thức các chuyên đề về kiểm toán doanh nghiệp nhà nước cho các học viên sẽ giúp cho các học viên có thêm các kỹ năng chuyên môn để vận dụng vào công tác kiểm toán ngày càng chất lượng và hiệu quả.

Phó Giám đốc Trường cũng đề nghị các học viên tập trung học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, đồng thời mong muốn các thày, cô giáo cùng với vốn kiến thức và kinh nghiệm của mình về kiểm toán doanh nghiệp nhà nước sẽ trao đổi và chia sẻ với các học viên để sau khóa học, các học viên có thêm kiến thức thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Lớp học diễn ra từ ngày 02-09/12/2019.

 
 
 

Cùng ngày, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai  giảng Lớp  bồi dưỡng quốc phòng – an ninh đối tượng 4 cho 52 học viên thuộc các đơn vị trong ngành. Tới dự buổi khai giảng có Thượng tá Dương Kiều Khôi, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Anh Phương - Trưởng phòng Đào tạo Trường.

 Tại khóa học này, các học viên sẽ được học 7 chuyên đề, gồm: Phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới; Nội dung cơ bản  các Luật: Quốc phòng, Anh ninh Quốc gia, Nghĩa vụ Quân sự, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng an ninh.

 

Lớp học diễn ra từ  ngày 02-05/12/2019.

Đăng Khoa

 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG