ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Sáng 10/02/2020, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Đến dự  khai giảng Lớp bồi dưỡng có ThS. Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và hơn 50 học viên theo Quyết định triệu tập.

Tại khóa học này, các học viên là công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và công chức, viên chức được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của KTNN sẽ được các giảng viên trong Ngành và Bộ Tài chính truyền đạt các chuyên đề: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng thuộc KTNN; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng thuộc KTNN; Kỹ năng thuyết trình; Vai trò KTNN trong phòng, chống tham nhũng; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng; Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn của KTNN Việt Nam và KTNN các nước về quản lý, lãnh đạo của cấp phòng; Chuyên đề báo cáo: Vai trò của KTNN trong cơ cấu tài chính công và bài học kinh nghiệm.

Phát biểu khai mạc Lớp học, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lê Minh Nam cho biết, lớp bồi dưỡng được tổ chức theo kế hoạch đào tạo năm 2020 của KTNN nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng lập kế hoạch công tác; kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; kỹ năng thuyết trình và những kiến thức về vai trò của KTNN đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, qua đó giúp các học viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cũng như kỹ năng lãnh đạo trong thực thi nhiệm vụ. Vì vậy, Giám đốc Trường mong muốn các học viên tích cực chia sẻ những kiến thức, trao đổi với các giảng viên và thực hiện tốt nội quy của Lớp học để khóa học  đạt kết quả tốt theo kế hoạch đã đề ra.
 
Lớp học diễn ra từ ngày 10/02-26/02/2020.
 
Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG