ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của Kiểm toán nhà nước, sáng ngày 12/02/2020, tại Trụ sở Học viện ngoại giao, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp cùng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET) thuộc Học viện Ngoại giao đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế theo Quyết định số 141/QĐ-KTNN ngày 21/01/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đến dự lễ khai giảng có Giám đốc Trường Lê Minh Nam và Bà Trịnh Thị Thanh Huyền- Phó Giám đốc Trung tâm FOSET cùng với toàn thể học viên theo quyết định.

Chương trình bồi dưỡng gồm 05 chuyên đề:  Tổng quan về tham dự, tổ chức hội nghị, hoạt động đối ngoại; Kỹ năng chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại; Kỹ năng phát biểu, trình bày tại hội nghị, hoạt động đối ngoại; Kinh nghiệm làm việc với các đối tác từ các nền văn hóa, tôn vá khác nhau và Kinh nghiệm xử lý các tình huống phức tạp phát sinh liên quan tới hội nghị và hoạt động đối ngoại. Giảng viên của lớp học đều là những cán bộ có kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức các cuộc họp, hội nghị quốc tế.

Phát biểu trong buổi khai giảng, Giám đốc Trường Lê Minh Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của khóa học, đặc biệt trong giai đoạn Kiểm toán nhà nước Việt Nam đang là chủ tịch đương nhiệm của ASOSAI.

Lớp học diễn ra từ ngày 12/02 đến ngày 14/02/2020.

 
Phương Dung

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG