ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán và các phát hiện kiểm toán trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản”

Chiều ngày 05/3/2020, tại trụ sở 116, Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và KTNN khu vực VI  phối hợp tổ chức buổi tọa đàm  “Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán và các phát hiện kiểm toán trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản”. Tham dự buổi Tọa đàm có GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cùng đại diện các đơn vị tham mưu, sự nghiệp, KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực.

Đất đai, tài nguyên khoáng sản là nguồn lực vô cùng quý giá của quốc gia, nếu khai thác, quản lý và sử dụng nguồn lực này hiệu quả sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của đất nước. Thời gian qua, việc phát huy và sử dụng nguồn lực đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường đã góp phần quan trọng làm tăng trưởng nhanh về kinh tế, góp phần tăng thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách nhà nước, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thực trạng hoạt động quản lý, khai thác đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến phát triển xã hội, lãng phí, thất thoát nguồn lực đất nước, gây bức xúc xã hội.

 

Kiểm toán Nhà nước đã và đang triển khai thực hiện nhiều cuộc kiểm toán chuyên đề về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Trên cơ sở các phát hiện kiểm toán đã có nhiều kiến nghị về xử lý tài chính, thu nộp ngân sách, các kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý; kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản để đảm bảo sử dụng các nguồn lực này một cách hiệu quả nhất trên phạm vi toàn quốc…

 
GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đáng ghi nhận, để đáp ứng ngày càng cao hơn các đối tượng sử dụng thông tin kiểm toán, công tác tổ chức kiểm toán quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản vẫn cần được cải tiến và tiếp tục đổi mới để hiệu quả ngày càng cao hơn. Với mục đích đó, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung tại buổi tọa đàm như sau:

 

Thứ nhất là, kinh nghiệm tổ chức kiểm toán và các vấn đề chuyên môn trong kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản và các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện các cuộc kiểm toán một cách hiệu quả. Những phát hiện kiểm toán nổi bật trong quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản, những rủi ro, lỗ hổng trong quá trình quản lý về cơ chế cũng như việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng đất đai tài nguyên khoáng sản để trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong toàn Ngành.

 

 Thứ hai, việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác kiểm toán tài nguyên khoáng sản, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng.

 

Thứ ba, trao đổi, thảo luận những phát hiện kiểm toán nổi bật, kinh nghiệm khi đưa ra kiến nghị kiểm toán trong việc xác định giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; kinh nghiệm trong kiểm toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, việc đối trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các khoản chi này khi thực hiện kiểm toán lĩnh vực đất đai. Trao đổi, thảo luận về công tác quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa qua góc nhìn của Kiểm toán nhà nước.

 

Thứ tư, một số ý kiến của các vụ tham mưu về những vấn đề chưa thống nhất, chưa nhất quán trong tham mưu xử lý của các KTNN khu vực, các đơn vị đối với kiểm toán lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản.

 

Thứ năm, đề xuất giải pháp cơ bản nhằm tháo gỡ những bất cập hiện tại, góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức kiểm toán lĩnh vực đất đai, tài nguyên  nguyên khoáng sản đạt được mục tiêu, nội dung kiểm toán năm 2020 theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

                       

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã sôi nổi trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm phát hiện các sai sót, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản; Việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác kiểm toán tài nguyên khoáng sản, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng; Kinh nghiệm khi đưa ra kiến nghị kiểm toán trong việc xác định giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, kinh nghiệm trong kiểm toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, việc đối trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các khoản chi này khi thực hiện kiểm toán lĩnh vực đất đai; Trao đổi, thảo luận về công tác quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa qua góc nhìn của KTNN...


Kết thúc buổi Tọa đàm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao các bài viết, bài tham luận cũng như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Tọa đàm. Các đại biểu đã đề cập tương đối toàn diện từ góc độ lý luận cũng như thực tiễn của vấn đề. Nội dung các bài tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu sẽ được tổng hợp để báo cáo Lãnh đạo KTNN và gửi các đơn vị trong toàn Ngành nhằm chia sẻ kinh nghiệm để vận dụng vào công tác kiểm toán đất đai, tài nguyên khoáng sản được hiệu quả.

 

 

Lâm Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG