ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở: Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm toán cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập

Ngày 11/3/2020, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: “Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm toán cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập” do Ths Trần Mạnh Hà và Ths.Trần Văn Điệp làm đồng chủ nhiệm. Ths. Lê Minh Nam, Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo Ban đề tài, trong những năm qua, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, từng bước được đổi mới theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị; các đơn vị được vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư để cải tạo, mở rộng, mua sắm trang thiết bị và phát triển các cơ sở khám, chữa bệnh mới để nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ, nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Nhiều bệnh viện tự chủ đã đảm bảo thu nhập tăng thêm cho cán bộ phục vụ, huy động được các nguồn lực từ khu vực tư và phát triển hạ tầng, trang thiết bị, các dịch vụ kỹ thuật cao phục vụ bệnh nhân v.v. Tuy nhiên, tự chủ tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập đồng nghĩa với việc các bệnh viện cố gắng để tăng doanh thu, dẫn đến tăng viện phí, chi phí khám chữa bệnh.

 

Thời gian qua, công tác kiểm toán trong lĩnh vực y tế hiện mới chú trọng kiểm tra đánh giá việc quản lý, sử dụng dụng tài chính công, tài sản công, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước mà chưa đánh giá toàn diện, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả đối với cơ chế tự chủ trong các bệnh viện công lập từ đó có đánh giá, kiến nghị sâu về thay đổi cơ chế, chính sách của Nhà nước. Chính vì vậy, đặt ra sự cần thiết về lý luận và thực tiễn nghiên cứu đề tài khoa học “Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm toán cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập” là rất cấp thiết trong công tác kiểm toán hiện nay. Đề tài được kết cấu thành 3 chương:  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập; Chương 2: Thực trạng kiểm toán cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập; Chương 3: Giải pháp tổ chức kiểm toán cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập.

 

Tại buổi nghiệm thu các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp ý kiến về nội dung, kết cấu, cơ sở lý luận để Ban đề tài tiếp thu chỉnh sửa góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm đề tài khi hoàn thành để triển khai vào công tác kiểm toán tại các bệnh viện công lập trong quá trình tự chủ được hiệu quả.

 

Kết luận buổi nghiệm thu, Ths. Lê Minh Nam ghi nhận những nỗ lực của Ban đề tài đã thực hiện việc đề tài theo đúng các yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, để đề tài có chất lượng tốt hơn, Ban đề tài cần tiếp thu ý kiến tối đa của các thành viên trong Hội đồng, kết cấu lại đề tài từ 3 chương thành 2 chương cho đảm bảo tính logic, khoa học theo nội dung của đề tài nghiên cứu; Phần lý luận cần bổ sung đầy đủ các thông tin để đảm bảo tính đồng bộ của Đề tài.

 
Đề tài được đánh giá xếp loại Khá.
 
KH

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG