ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đại hội chi bộ Văn phòng Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 24/3/2020, Chi bộ Văn phòng Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đến dự Đại hội có ông Lê Minh Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường; ông Nguyễn Huy Hoàng, ông Ngô Văn Dũng Phó Giám đốc Trường và toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng Trường.

Tại Đại hội, ông Ngô Văn Dũng, thay mặt Chi bộ Văn phòng đã báo cáo với Đại hội những kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020, cụ thể:

Đối với  công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị tư tưởng:

Chi bộ luôn quan tâm đến công tác chuyên môn, đảm bảo sự hoạt động liên tục, sự phối hợp tốt với các bộ phận trong toàn Trường. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng thường xuyên và kịp thời phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện tới toàn đảng viên những văn bản Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử văn minh công sở, trách nhiệm nghề nghiệp. Trong các kỳ họp, Chi bộ đều dành một thời lượng đáng kể để tuyên truyền công tác chính trị, tư tưởng đến các đảng viên để qua đó kịp thời  khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

 

Ông Ngô Văn Dũng - Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày báo cáo tại Đại hội

 Đối với  công tác xây dựng tổ chức đảng:

Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Chi bộ đều đưa ra đánh giá, nhận xét quần chúng trong Chi bộ, cử đảng viên theo dõi và báo cáo về sự phấn đấu của quần chúng. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã giới thiệu 03 quần chúng có nguyện vọng và ý thức phấn đấu đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng để có cơ hội đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng luôn được Chi bộ quan tâm. Do tình hình số lượng đảng viên ít, chức năng nhiệm vụ tập trung trong một đơn vị nên Chi bộ thực hiện công tác giám sát thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt hàng tháng và nhiệm vụ được giao hàng ngày, hàng tuần để kịp thời nhắc nhở uốn nắn những lệch lạc trong đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ Văn phòng không có dấu hiệu vi phạm về các quy định của đảng cũng như quy chế của cơ quan.

Về xây dựng cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:

          Chi bộ đã lãnh đạo Văn phòng kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Trường trong việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trường để nhanh chóng chuyển đổi mô hình từ Trung tâm khoa học và bồi dưỡng sang mô hình Trường Đào tạo và bồi dưỡng. Văn phòng Trường đã xây dựng chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, khoa, trung tâm, chi nhánh để trình lãnh đạo Trường ban hành. Kịp thời xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trường để trình lãnh đạo KTNN cho ý kiến. Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Trường về công tác cán bộ, chuyển đổi vị trí các cán bộ chủ chốt trong nội bộ Trường đúng người, đúng việc. Tham mưu cho lãnh đạo Trường trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ cho các giai đoạn theo lộ trình phát triển của Trường; triển khai tổ chức thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đúng quy định và quy trình của KTNN. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ Văn phòng đã lãnh đạo công tác tham mưu của Văn phòng cho Đảng ủy và Giám đốc Trường đề nghị bổ nhiệm 05 viên chức lãnh đạo cấp phòng; tổ chức  tiếp nhận 02 công chức lãnh đạo Trường; ký hợp đồng với 01 chuyên gia và 01 lao động chuyên môn; kịp thời đề xuất nâng lương thường xuyên cho các viên chức, người lao động đến hạn theo quy định; thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Trong công tác giúp việc Đảng vụ, Chi bộ đã chủ động bố trí 01 đảng viên giúp việc Đảng bộ trong công tác hành chính đảng, tuy ban đầu có nhiều bỡ ngỡ, vướng mắc song đến nay công tác này đã dần đi vào nề nếp khoa học .

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng trong nhiệm kỳ qua đã được Chi bộ quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức giáo dục về chính trị, tư tưởng và tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện để cho các đồng chí đảng viên, quần chúng tham gia các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB. Cán bộ viên chức người lao động của Văn phòng 100% tham gia Công đoàn, nhiều đồng chí đảng viên đã tham gia Ban lãnh đạo các tổ chức như Bí thư Chi Đoàn Thanh niên,  Phân hội trưởng phân hội CCB, UVBCH Công đoàn Trường. Ngoài ra, công tác Đoàn thể tại Chi bộ Văn phòng được điều hành thông qua Tổ Công đoàn để quan tâm, động viên kịp thời đến tâm tư, nguyện vọng, chế độ của từng Công đoàn viên.

Tại Đại hội, các đảng viên của Chi bộ Văn phòng đã tham gia góp ý vào báo cáo chính trị của Chi bộ, vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng trên tinh thần thẳng thắn, khách quan để có nhiều ý kiến hữu ích cho Chi bộ, cũng như cho văn kiện quan trọng của Đảng.

 
 Ông Lê Minh Nam - Bí thư Đảng ủy Trường phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Minh Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường, đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ Văn phòng trong nhiệm kỳ vừa qua trên các mặt công tác, đặc biệt là công tác Đảng. Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi bộ Văn phòng cần giải thích rõ hơn một số nội dung tồn tại hạn chế trong báo cáo chính trị về công tác tài chính; kết cấu lại báo cáo chính trị ngắn gọn, khoa học hơn phù hợp với báo cáo của Đảng… Trong thời gian tới, Trường đang phấn đấu phát triển thành Học viện Kiểm toán thì vai trò của Chi bộ Văn phòng phải là đầu tàu, để kết nối các đơn vị trong Trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy giáo phó.

Tại Đại đội, Chi bộ đã tiến hành bầu cử Chi ủy khóa mới, đồng chí Dương Đức Hiếu được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Mai Lâm được Đại hội tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ.

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và chỉ tiêu của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và được 100% đang viên trong chi bộ tán thành thông qua. Trong đó,100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ thị,  Nghị quyết của BCH TW Đảng khóa XIII;  Nghị quyết của Đảng bộ khối cơ quan Trung ương; Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ KTNN; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa VI; 100% cán bộ đảng viên tham gia thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh’’; 100%  đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó trên 90% đảng viên đủ tư cách và hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 20-25 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ kết nạp mới được từ 02 đảng viên trở lên; Đề xuất Đảng ủy cử đi học chương trình cao cấp lý luận cho 01 đồng chí đảng viên và Trung cấp lý luận chính trị cho 2-3 đồng chí đảng viên.

 

Lâm Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG