ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đại hội Chi bộ Chi nhánh Cửa Lò lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 26/3/2020, Chi bộ Chi nhánh Cửa Lò thuộc Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham dự đại hội gồm đại diện BCH Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đoàn Thanh Bình – UVBCH Đảng bộ, Trưởng Chi nhánh cho biết quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 cuả Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chi bộ đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng không những trong Chi bộ mà lan tỏa tới mọi viên chức và người lao động của Chi nhánh. Do đó, Chi nhánh đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể đơn vị với chủ đề: “ Viên chức và người lao động hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

 

Đồng chí Đoàn Thanh Bình thay mặt Chi bộ trình bày Báo cáo tại Đại hội
 

Với tinh thần trang nghiêm, phát huy tinh thần công khai, dân chủ, nguyên tắc kỷ luật của Đảng, đại hội Chi bộ đã thể hiện năng lực lãnh đạo, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của các đảng viên. Qua báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020; Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020;  phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2022, các đại biểu tham gia đại hội đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với bản dự thảo báo cáo của Chi bộ, về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng thời thống nhất cao với đề án nhân sự. Các đại biểu tin tưởng rằng với kinh nghiệm và năng lực chính trị của lãnh đạo Chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể, cùng ý thức trách nhiệm cao của mỗi đảng viên là tiền đề quan trọng để Chi bộ Chi nhánh Cửa Lò luôn lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Tổng Kiểm toán nhà nước và Đảng bộ Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán giao trong thời gian tới.

  

Đại hội đã xem xét, lựa chọn Đại biểu đủ tiêu chuẩn, năng lực và phẩm chất chính trị bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và thông qua nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Theo đó, đồng chí Đoàn Thanh Bình, Trưởng Chi nhánh đã được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Chi nhánh Cửa Lò nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 
CL

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG