ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH "Các giải pháp an ninh bảo mật đối với hệ thống mạng Kiểm toán nhà nước"

Chiều 05/6/2020, dưới sự chủ trì của Ths. Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học của Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Các giải pháp an ninh bảo mật đối với hệ thống mạng Kiểm toán nhà nước" do Ks. Nguyễn Minh Phương và cử nhân Bùi Quang Hưng (Trung tâm tin học) đồng chủ nhiệm.

Theo Ban chủ nhiệm đề tài, những năm gần đây, tình hình an toàn bảo mật thông tin trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều cuộc tấn công mạng có quy mô lớn. Tình trạng lộ, lọt thông tin trở nên nghiêm trọng đối với chính phủ của một số quốc gia và để lại hậu quả nghiêm trọng. Tại Việt Nam đã xuất hiện ngày càng nhiều cuộc tấn công có chủ đích (APT) nhằm vào các cơ quan chính phủ. Hệ thống hạ tầng trọng yếu, các website của các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam liên tục là mục tiêu bị tấn công.

Đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước, hệ thống hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin đã trở thành một phần tất yếu. Mọi hoạt động quan trọng như khảo sát, nhật ký, số hóa, khai thác dữ liệu, báo cáo, thống kê… đều được xử lý và lưu trữ trên hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước. Cùng với sự phát triển chung của ứng dụng, hạ tầng, các nguy cơ về mất an toàn thông tin càng trở nên hiện hữu.

 

Theo Ban chủ nhiệm, hạ tầng công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước đã được đầu tư cơ bản đáp ứng được cho việc triển khai các ứng dụng của Ngành, tuy nhiên yêu cầu thực tế cho thấy, cần phải nghiên cứu, đánh giá để có các giải pháp bổ sung, hoàn thiện đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn thông tin. Chính vì vậy, việc tổ chức nghiên cứu đề tài phù hợp với xu hướng tất yếu hiện nay.

 

Ban Chủ nhiệm đề tài cho biết, trên cơ sở vận dụng lý luận và thực tiễn về an ninh bảo mật đối với hệ thống mạng, phân tích, đánh giá thực trạng an ninh bảo mật của hệ thống mạng Kiểm toán nhà nước, đề tài đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo an ninh bảo mật đối với hệ thống mạng Kiểm toán nhà nước trong thời gian tới.

 

Đề tài được kết cấu thành 2 chương: Chương I - Những vấn đề chung về an ninh bảo mật hệ thống mạng trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước; Chương II - Các giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo an ninh bảo mật đối với hệ thống mạng Kiểm toán nhà nước.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng nhận xét, kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị ứng dụng thực tiễn đối với hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước, giúp tăng cường an ninh bảo mật hệ thống, nâng cao nhận thức người sử dụng trên môi trường công nghệ thông tin.

 

Đề tài đã nêu được cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc bảo đảm an toàn bảo mật mạng của Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở đó, phân tích hiện trạng của vấn đề trong bối cảnh hướng đến việc khắc phục các nguy cơ an toàn mạng và hướng đến mô hình bảo mật 5 lớp. Đồng thời, đề ra các biện pháp để giải quyết vấn đề như: Đề xuất mô hình tổng thể; Các giải pháp bảo mật cụ thể gắn với từng đối tượng, các giải pháp tổ chức thực hiện..

Tuy nhiên, thành viên Hội đồng cũng đề nghị Ban đề tài nghiên cứu, cân đối lại bố cục nội dung giữa hai Chương sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, ngoài việc đưa ra văn bản quy phạm pháp luật, cần nêu tóm tắt một số quy định quan trọng về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của các cơ quan Nhà nước.

 

Ban đề tài cần đánh giá một cách tổng hợp diễn biến, nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng hiện nay trên thế giới, cũng như ở Việt Nam, trong đó đặc biệt là các cơ quan Nhà nước, để từ đó nêu bật sự cần thiết triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng của Kiểm toán nhà nước. Các giải pháp được đề xuất cần bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp và rõ ràng hơn...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Lê Minh Nam ghi nhận sự nỗ lực của Ban đề tài trong công tác tổ chức nghiên cứu. Ông Lê Minh Nam đề nghị Ban đề tài nghiên cứu tiếp thu đầy đủ toàn diện ý kiến của các thành viên, hoàn thiện đề tài và gửi về Văn phòng Hội đồng khoa học trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nghiệm thu đề tài.

 

Đề tài được Hội đồng thống nhất xếp loại Khá./.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG